Tudományos pályázatok erdejében

Szeretsz írni? Már megtaláltad az érdeklődési területed és szívesen megmérettetnéd magad a témában? Vegyél részt egy tudományos pályázaton! Az alábbiakban betekintést nyerhetsz számos különböző lehetőségbe. Ezen cikk segítséget nyújthat a gólyáknak és a felsőbb éves hallgatóknak egyaránt.

Mailáth György Tudományos Pályázat

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a Mailáth György Tudományos Pályázatot 2014 óta évente hirdeti meg Mailáth György országbíró emlékére. A tudományos pályázaton joghallgatók és bírósági dolgozók egyaránt indulhatnak, de nem egymással versenyeznek. A pályamunkák polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi és közigazgatási jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekciókba nyújthatók be.

A pályázati kiírás részletesen ismerteti a pályaművek tartalmi és formai követelményeit. A szabályzat felhívja rá a figyelmet, hogy a szekciókban megjelölt témakörök bemutathatók átfogóan, de az is lehetséges, hogy a pályázó csak egy részletkérdésre fókuszál. Ezen kívül a hallgatóknak figyelniük kell arra is, hogy korábbi évfolyamdolgozatuk, szakdolgozatuk, más tudományos pályázatuk, illetve az egyetemi tanulmányaikhoz kapcsolódó célból írt tanulmányukat nem nyújthatják be változatlan tartalommal.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért érdemes belekezdeni egy tudományos munka megírásába a Mailáth György Tudományos Pályázat keretein belül. Az emlékplaketten és a díjazáson kívül más jutalmakban is részesülhetnek a hallgatók. A pályázat első helyezettje az előbb megjelölteken túl két hétig gyakornokként dolgozhat az Országos Bírósági Hivatalban, ez idő alatt szükség esetén a szállása és az ellátása is biztosított. Érdemes elindulniuk a versenyen azoknak, akik a későbbiekben bírósági fogalmazói kinevezésre szeretnének pályázni, hiszen a részvétel a fogalmazói felvételi során többletpontokat jelenthet.

Dr. Bárczi Zoltán emlékpályázat

Az európai közösségi jog iránt érdeklődő, az uniós jog területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó joghallgatóknak, szakjogászi képzésben és jogi továbbképzésben részt vevő hallgatóknak a Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány biztosít lehetőséget évente tudományos pályázat készítésére a névadójának emlékére. A részvétel feltétele az európai integrációnak a pályázó által legérdekesebbnek tartott, magyar vonatkozású fejleményeinek bemutatása egy dokumentumban, illetve a pályázó érdeklődési területének és a jövőbeli karrierútjához fűződő terveinek ismertetése egy másik dokumentumban. A tudományos pályázaton kiemelkedő eredményt nyújtó hallgatók pénzjutalomban részesülnek.

Kozma Sándor emlékpályázat

A büntetőjog vagy a közjog iránt érdeklődők számára Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére hirdet meg tudományos pályázatot, melynek joghallgatói tagozatán a dolgozatok önállóan vagy társszerzőként legalább 20, legfeljebb 80 oldal terjedelemben nyújthatók be. A pályázati kiírás tételesen megjelöli a választható témaköröket.

A verseny büntetőjogi ágában olyan témaköröket sorolnak fel, amelyek a büntető anyagi jog, a büntetőeljárási jog, vagy az európai és nemzetközi büntetőjog terrénumába tartoznak. A közjogi területen a kiírás a büntetés-végrehajtási joggal, az ügyész közérdekvédelmi tevékenységével vagy az ügyészi szervezetet érintő peres és nemperes eljárásokkal kapcsolatos témaköröket tartalmaz.

Ugyanakkor azon hallgatók sem csüggedhetnek, akik a megadott  opciók között nem találnak az érdeklődési területükhöz igazodót, mivel a benyújthatnak olyan dolgozatot is, amely az ügyészi tevékenységhez kapcsolódó vagy az ügyészség érdeklődésére számot tartó más témakör feldolgozását tűzte ki célul.

Jelentős tartalmi követelmény, hogy a pályázók korábbi évfolyamdolgozatukat, szakdolgozatukat, más tudományos pályázatukat, továbbá az egyetemi tanulmányaikhoz kapcsolódó, illetve megjelentetés céljából készített dolgozatukat nem nyújthatják be. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók pénzjutalomban részesülnek, külön a büntetőjogi és külön a közjogi szekción belül, továbbá a versenyszervezők különdíjakat és más elismeréseket is kiosztanak.

Dr. Kiss Daisy emlékpályázat

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége Dr. Kiss Daisy emlékére emlékpályázatot hirdet azon joghallgatók számára, akik érdeklődést mutatnak a polgári eljárásjog iránt. Az emlékpályázat keretein belül minden évben három vagy négy téma kerül megjelölésre, amelyek egyikét egy minimum 20.000, maximum 30.000 karakter terjedelmű pályamű formájában kell feldolgozni. A tudományos dolgozatok benyújtói közül az első három helyezett díjazásban részesül, amelyeknek az átnyújtása az Ügyvéd Nap ünnepi ülésének keretein belül valósul meg.

Gárdos István tanulmányíró verseny

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda tanulmányi versenyt hirdetett meg az Iroda alapítójának és vezetőjének szellemi örökségét ápolva. A pályázati kiírás tartalmi követelményként a bankügyletek jogi kérdéseit nevezi meg. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók pénzjutalomban részesülnek és a Polgári Jog című folyóiratban is megjelenhetnek a munkáik a folyóirat szerkesztőbizottságának eltérő döntésének hiányában, a szerkesztőbizottság által meghatározott terjedelemben.

Versenyjog Magyarországon és az EU-ban

A Gazdasági Versenyhivatal 1999 óta évente hirdeti meg tanulmányíró versenyét a versenyjog, a versenypolitika és a fogyasztóvédelmi jog iránt érdeklődő hallgatók számára, amelyen önálló pályázók és társszerzők munkáit egyaránt fogadják. A pályázati kiírásban megjelölt témakörök közül egy téma bemutatását várja a Gazdasági Versenyhivatal munkatársaiból álló bizottság. A pályaműnek a témakörhöz kapcsolódó joggyakorlatot és egyéb aktuális kérdéseket is fel kell tárnia. A tanulmány írásához nélkülözhetetlen kutatómunkához a pályázóknak a Gazdasági Versenyhivatal lehetőséget biztosít könyvtárának használatára. A pályázók közül az első három helyezett színvonalas pályamunkájáért díjazásban részesül.

Közbeszerzési Kiválósági Díj

A Közbeszerzési Hatóság 2018 óta minden évben pályázási lehetőséget biztosít a közbeszerzés területén nyújtott szakmai tevékenység elismeréséért. Érdemes a hallgatóknak odafigyelni, hogy ez a verseny nem csupán az új, tanulmányokhoz nem kapcsolódó pályaműveket fogadja, hanem épp ellenkezőleg, a közbeszerzés témakörben készült évfolyamdolgozat, szakdolgozat, illetve egyéb tanulmány is benyújtható. A Közbeszerzési Hatóság a díjazottakat pénzjutalomban részesíti, illetve a Közbeszerzési Kiválósági Díj odaítélését igazoló oklevet állít ki részükre.

Források: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS


A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése Szerző weboldala

Rabb Ramóna

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.