Az ösztöndíjkeret módosító javaslata

A Hallgatói Önkormányzat módosító javaslatot dolgozott kis és nyújtott be, amely átalakítaná az ösztöndíjak felosztását, hogy a támogatások hatékonyabban kioszthatóvá váljanak. Hamarosan a Neptunon keresztül ti is szavazhattok a javaslatról, amiről részletesebben a lenti cikkben olvashattok.

ISZTK keretről

Az ISZTK keret, vagyis az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjkeret a hallgatói normatívából áll össze, amely az Nftv. 114/D. § (1) a) pontja szerint 119 000 forint egy főre. Az Nftv. 85/A. § (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a hallgatói normatíva összegét az államilag támogatott vagy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben tanuló hallgatók létszáma alapján kell megállapítani.

Az idei évben a Karunkon az államilag támogatott képzésben tanulók száma csökkent, ami miatt jelentősen csökkent az ösztöndíjkeretünk. A tavalyi évről pedig csupán valamivel több, mint félmillió forint maradványunk van.

Az ISZTK keret célja a tanterven túlmutató tevékenységet végző hallgatók számára extra juttatást folyósítani (Hallgatói Juttatási Kézikönyv – 2017/2018-as tanév, 9. oldal). Az ISZTK kerettel kapcsolatos változások nem érintik az azon kívüli szociális ösztöndíjakat és a tanulmányi ösztöndíjat.

Az ISZTK keretünk a 2018-as évre 10,5 millió forint (maradvánnyal együtt). A 2017-es évre 13 millió forint állt rendelkezésünkre (maradvánnyal együtt). A maradványok nélküli összeg tehát több mint egymillió forinttal csökkent, és a maradvány is nagyjából harmada a 2016. évinek.

Ösztöndíjkeret és működési keret

A Hallgatói Önkormányzat két keret gazdálkodásáért felel: a HÖK működési keretéért és az ösztöndíjkeretért. A 2018-as költségvetési évben mind a két keret alakulása kedvezőtlen. A HÖK költségvetési szervként és az egyetem részeként akkor gazdálkodik felelősen, ha a rendelkezésre álló összeget maximálisan kihasználja anélkül, hogy túlköltene.

A működési keret hatékony felhasználásával tudjuk biztosítani a szervezet adminisztrációs feladataihoz és egyéb tevékenységeihez szükséges infrastruktúrát és a rendezvények megszervezését. A működési keret terhére foglalkoztatunk hallgatókat is iskolaszövetkezeten keresztül.

A HÖK-ön belül számos olyan hallgató van, aki kiemelkedően sok energiát és munkaórát fektet a hallgatói érdekképviseletbe és a felmerülő problémák megoldásába, illetve abba, hogy a Karon jól érezhessük magunkat. Ez sok esetben együtt jár azzal, hogy csak kevesebb munkát tud vállalni egyetemen kívül. A Hallgatói Önkormányzaton és a Karon belüli munka eközben alapvetően irodai vagy a piacon is létező és elszámolható munka, például rendezvényszervezés. A két keret közötti összefüggés és egymásra hatása is itt ragadható meg.

Az ösztöndíjkeret mértéke nem teszi lehetővé, hogy valamennyi, a Karon kiemelkedő – tanulmányi tevékenységen túlmutató – munkát végző hallgató munkáját arányosan honorálhassuk.

Emiatt sok esetben arra kényszerülünk, hogy iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztassunk hallgatókat. Az iskolaszövetkezeten keresztül ledolgozott órák alapján tudunk fizetni, vagyis míg a hallgató oldalán a nettó, addig a HÖK oldalán a bruttó összeg jelenik meg.

Az alacsony ösztöndíjkeret tehát áttolja a terhelést a működési keretre, amely a tételes elszámolás, az adók és a szövetkezet munkadíja miatt jelentősen emelkedő költséget eredményez, amely kedvezőtlen esetben akár rendezvények megvalósulását is veszélyeztetheti, a tartalmi változtatásokról nem is beszélve.

Az alacsonyabb keretek miatt csökkentjük az iskolaszövetkezeten keresztül lebonyolított foglalkoztatásunkat, a 2017. évi kifizetések felét tűztük ki 2018-ra vonatkozó célnak. Javasoljuk az Elnökség létszámának csökkentését (Alapszabály-módosítás formájában), miközben további alternatívákat dolgozunk ki, hogy a tisztségviselői ösztöndíjakra fordított összeg is csökkenjen.

A javasolt arányokról

Az ösztöndíjkeret jelenlegi felosztásában veszélyezteti az ISZTK keret és a pályázati kiírásaink alapvető célkitűzéseit (tanulmányokon túlmutató tevékenység honorálása; hallgatói proaktivitás támogatása; közösségi, tudományos, szakmai élet színesítése és fejlesztése).

A jelenlegi szabályozás három közepes és három törpe méretű keretre osztja a 10,5 millió forintot. A kereteken belül további zsebeket alakít ki, amely így további kis és törpe alkereteket hoz létre. A kis keretek miatt a pályázatokon belül megfogalmazott célok érdemben csak mérsékelten tudnak megvalósulni. A szétszabdaltság miatt a rugalmatlan keretek alkalmatlanok arra, hogy a változó hallgatói igényekre megfelelően reagáljanak.

A rugalmatlan keretek ezen felül predesztinálják a maradvány – azaz a hatékonyságában megkérdőjelezhető gazdálkodás – jelentős, akár több százezres mértékét, különösen mivel több HKR-ben rögzített ösztöndíjra nem érkezik annyi pályázat, hogy a rendelkezésre álló kereteket felhasználjuk.

Emiatt két nagy keret és egy kis keret létrehozását javasoljuk.

Ez lehetővé teszi, hogy a kereten belül az aktuálisan leadott pályázatokra figyelemmel lehessen folyósítani ösztöndíjakat, továbbá hogy a HÖK színvonalasan tudjon működni a jövőben. Az alapvető cél emellett az, hogy ezáltal a jelenleginél több hallgató részesüljön az ösztöndíjkeret felhasználásából.

Képernyőfelvétel (24)

Képernyőfelvétel (29)

Trójai faló

A kompenzációs ösztöndíj célja alapvetően az, hogy önköltséges hallgatóknak nyújtson ösztöndíjat kiemelkedő tanulmányi eredmény és szociális helyzet alapján. Az ISZTK keret, így a szakmai ösztöndíjkeret célja nem ez, hanem a tanulmányainkon túlmutató szakmai tevékenység anyagi támogatása.

A kompenzációs ösztöndíj azért nem felel meg ennek, mert tanulmányi és szociális ösztöndíjának szempontjait összedolgozva igyekszik önköltséges hallgatóknak támogatást nyújtani, azaz semmilyen tanulmányokon túlmutató szempontot nem néz. Amennyiben azonban hozzáadnánk szakmai szempontokat a kiíráshoz, a demonstrátori ösztöndíjhoz nagyon hasonló célú, de nehezebben elnyerhető ösztöndíjat hoznánk létre a tanulmányi és szociális szempontok miatt.

A kompenzációs ösztöndíj tehát jelen formájában nem más, mint kívánatos ígéret valós megoldás nélkül, amely az ösztöndíjrendszerben maradásával erodálja annak a lehetőségét, hogy a hallgatói igényeknek megfelelően támogathassuk a szakmai és tudományos fejlődést.

A kompenzációs ösztöndíj által kitűzött cél támogatandó, de látnunk kell a realitásokat.

Az ösztöndíj célja az, hogy minden hallgatónak lehetősége legyen tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat szüksége, valamint érdeme szerint elnyerni – az önköltséges hallgatók tanulmányi és szociális ösztöndíjból való kirekesztettségét azonban érdemben nem tudjuk orvosolni mindaddig, amíg nem rendelkezünk éves szinten kb. 20 millió forintos ösztöndíjkerettel, ehhez pedig jogalkotói akarat szükséges. Ennek megvalósulásáig valamennyi intézkedés csupán látszatmegoldást nyújt egy valóban égető problémára, amely megoldását a HÖOK évről évre szorgalmazza, és amelyet bele is foglalt a Jövőkép programjába.

Képernyőfelvétel (26)

A kisebb keretek miatt priorizálnunk kell, ami hálátlan feladat, de talán látszik, hogy a keretek összevonásával és a pályázati kiírásokkal rugalmasabban alakítható ösztöndíjrendszer bevezetésével elérhető az a kitűzött cél, hogy minél több hallgató tudományos és szakmai fejlődését segítsük.

A jelenlegi javaslat reményeink szerint időtálló lesz, mivel elfogadása esetén lehetővé teszi, hogy a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) a HKR-be foglalt alapelvek mentén, a lehetőségek és a visszajelzések alapján hozzon létre ösztöndíjakat. A HKR módosítására tett javaslat ennek megfelelően csak egy minimumot rögzítene.

Magas keretek mellett ez a minimum bővíthető, alacsony keretek esetén azonban fenntarthatóvá teszi a legfontosabb célok támogatását.

Mivel a HÖK számára a hallgatói közösség véleménye kiemelkedően fontos, a hét során online kérdőíven keresztül lesz lehetőségetek elmondani a véleményeteket a javaslatról, amelynek hosszabb indokolását az ELTE ÁJK HÖK honlapján, a hírek között találjátok.

Kérdés esetén fordulj hozzám bizalommal az elnok@ajkhok.elte.hu címen.

Képernyőfelvétel (30)1Képernyőfelvétel (30)2Képernyőfelvétel (31)


szerző: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnöke)

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Vendégíró

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.