Jogi folyóiratok

A kari időszaki kiadványok mellett számos további tematikus jogi periodika olvasható nyomtatott verzióban és akár online is. Bármilyen jogterület tetszik meg az egyetemen vagy a munkahelyen, bizonyosan találni fogsz hozzá folyóiratot, ha egy kicsit körülnézel. Válogass kedvedre az alábbi listából, melyben a legfontosabb online is elérhető lapokat mutatjuk be – ha van olyan, amit hiányolsz, és szívesen megosztanál a hallgatótársaiddal, lépj kapcsolatba velünk!


Ingyenesen elérhető lapok

Ars Boni

A méltán ismert szakmai közösség nevéhez egy időszakosan megjelenő elektronikus folyóirat is kötődik, melyben a legkülönfélébb jogi témájú cikkek és tanulmányok kapnak helyet.

Jogelméleti Szemle

Karunk lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre. A folyóirat főszerkesztője Prof. Dr. Karácsony András.

Fundamentum – Az emberi jogok folyóirata

Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK) 1997-ben adta ki először a Fundamentumot, az alapvető jogokról ismereteket és véleményeket közlő, negyedévenként megjelenő folyóiratot. Az újság kiadását kezdetben a holland Külügyminisztérium, az OSI és a Ford Alapítvány támogatta, majd helyüket hazai szervek vették át, mindenekelőtt az ELTE Társadalomtudományi Kara. A folyóirat ingyenesen olvasható.

Res Immobiles

A Res Immobiles folyóirat az ingatlanjog területén a joggyakorlat közkinccsé tételét hivatott szolgálni. A folyóirat célja az ingatlanjog alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók, jogi megoldások ismertetése, a felmerülő jogi problémák gyakorlati szempontú elemzése. A szakmai lap a magyar jogi folyóiratok között hiánypótlónak számít mind az általa publikált cikkek tárgyát illetően, mind pedig a gyakorlatorientáltság tekintetében.

Ügyészek lapja

Az Ügyészek Lapja az Ügyészek Országos Egyesületének 1993 óta rendszeresen, kéthavonta megjelenő folyóirata. A honlapon a csillaggal jelölt számok teljes szövege elérhető.

Közjegyzők Közlönye 

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők mellett akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről. A honlapon elektronikus formában 1997-től kezdve elérhetőek az egyes számok.

Agrár- és Környezetjog

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a Magyar Agrárjogi Egyesület évente két-három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata, amely a kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését szolgálja.

DIEIP

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, illetve konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is. 2012-től a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJÁT) kiadó gondozásában jelenik meg.

Jogászvilág

A Jogászvilág felelős kiadója a Wolters Kluwer Kft. Az online felületen rovatokba rendezve találhatjuk meg a minket érdeklő cikkeket, továbbá itt rendelhetjük meg a Polgári Jog folyóirat számait is.
A cikkekben nemcsak szakmai, a médiában nagy hírverést kapott vagy fontos jogszabályváltozáson alapuló jogi témákat, jogterületeket dolgoznak fel (polgári jog, ingatlanjog, az Európai Unió joga, közbeszerzési jog, gazdasági társaságok joga, cégeljárás, büntetőjog, büntetőeljárási jog, közlekedési jog stb.), hanem az élet egyéb területén felmerülő jogi kérdésekre is rávilágítanak.

Iustum Aequum Salutare

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata, a Iustum Aequum Salutare 2005 őszén indult. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar vezető oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, és kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók kéziratai is. Az újság a konferenciaelőadásokat, a Karhoz kötődő rendezvények esetében pedig a konferenciák, szimpóziumok teljes anyagát is közli.

Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedévente megjelenő szakfolyóirata az állam- és jogtudomány valamennyi területéről közread tanulmányokat, szemlecikkeket, és a hazánkban kiadott jogi szakkönyvek annotált bibliográfiáját is közli.

Miskolci Jogi szemle és Miskolc Journal of International Law

A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának lektorált folyóirata, melyben eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékű recenziókat olvashatunk a jogtudomány valamennyi területéről.

A Miskolc Journal of International Law pedig a kar Nemzetközi Jogi Tanszékének angol nyelven megjelenő lapja volt, de az ebben megjelent írások a mai napig olvashatóak a honlapon.

Börtönügyi Szemle

A Börtönügyi Szemle egy újabb, kifejezetten egyetemista pénztárcának való sajtótermék, a büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata, mely negyedévente jelenik meg magyar nyelven. Elméleti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámolók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be a büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. A folyóirat elsősorban olyan tanulmányokra fókuszál, melyek a társadalmi devianciákat, a büntetés-végrehajtásra vonatkozó joganyagot, a fogvatartás, a fogvatartotti népesség sajátosságait, problematikáját a tudományos közvélemény által elfogadott tudományszakok (kriminológia, szociológia, pszichiátria, pszichológia, vezetéselmélet, pedagógia, műszaki tudományok, szakmatörténet stb.) szempontjából elemzi, értékeli.
A kiadvány korábbi számai ingyenesen elérhetőek a Széchényi Könyvtár archívumában.

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi kitekintőt. A nyomtatott verzióra ugyan elő kell fizetni, de a fél évnél régebbi számok ingyenesen elérhetőek a honlapon.

Előfizethető lapok

JeMa

A Jogesetek Magyarázata a lehető legjobb választás egy joghallgató számára. A lap tematikája kiterjed magánjogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi ítéletek, valamint alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére, és hallgatóbarát áron elérhető, ami óriási pluszpont.

Acta Humana

Az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények a Nemzeti Közszolgálati Egyetem emberi jogi folyóirata. 1990-ben indult az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában. A periodika kiemelkedő helyet biztosít a kutatások és szakmai tapasztalatok közlésére az emberi jogi terület minden aspektusából, évente négyszer jelenik meg magyar nyelven, néha angol és német nyelvű írásokkal, és bár eredendően hagyományos, nyomtatott folyóiratként tekinthetünk rá, hamarosan olvasható lesz online is – ígéret legalábbis van rá.

HVG-ORAC folyóiratok

A HVG-ORAC kiadó többféle jogi szaklapot jelentet meg, melyek megrendelésekor diákkedvezményt vehettek igénybe. Itt találhatjátok meg többek között a Jogtudományi Közlönyt, a Céghírnököt, a Közjogi Szemlét és a Gazdaság és Jogot is.

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Kázsmér Dávid

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.