Publikáció nyomában az Egyetem téren

Szeretnél egyetemi keretek között tanulmányokat publikálni? Szívesen kutatnál, de még nem tudod, hogy a kutatásod eredményeit hogyan közölhetnéd szakmai folyóiratokon keresztül, ahol a magas fokú lektorálás révén a színvonal is garantált? Cikkünkből megtudhatod, hogy milyen publikációs lehetőségeket rejt magában az ELTE ÁJK! 

A joghallgatók az egyetemi tanulmányaik során nemcsak a materiális tudásszerzésre, hanem készségeik fejlesztésére is törekednek, amely magában foglalja egyrészt a szakmai kommunikációt magyar vagy más idegen nyelven, másrészt a tudományos írást. Ezen készségek az egyetemi tanulmányokat követően végigkísérik a jogászokat a munkaerőpiacon vagy kutatómunkáikban, ezért nem elhanyagolható kérdés, hogy hogyan viszonyulnak a hallgatók már tanulmányaik kezdetétől a készségfejlesztéshez.

Más szempontból megközelítve a kérdést, az önéletrajz szerkesztésekor is komoly fejtörést okozhat, hogy az egyetemi tanulmányokon és a munkatapasztalaton kívül milyen egyéb tartalmakkal lehet színesíteni a CV-t.  Holott egyetemi éveink során rendszeresen találkozhatunk a közösségi oldalak vagy Neptun üzenetek hirdetéseivel, amelyek az egyetemi szervezetek, a szakmai versenyek, vagy tanfolyamok nyújtotta lehetőségeket közölnek vagy éppen a publikálási lehetőségekre hívják fel a figyelmet a különböző nyomtatott vagy online folyóiratokon keresztül.

Érdekel a magyar, illetve az egyetemes jog- és alkotmánytörténet? Irány a Joghistória!

A Joghistória a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör hivatalos lapja, amely az egyetemen publikálás tekintetében negyven éves, termékeny múltra tekint vissza. Az időszakosan megjelenő folyóirat a diákkör tagjainak és a tanszék demonstrátorainak nyújt lehetőséget jogtörténeti eseményeket és/vagy személyeket bemutató cikkeik, tanulmányaik, esetleg kutatási eredmények publikálására.

A Joghistória folyóirat profilja az utóbbi években jelentős változáson ment keresztül, amely leginkább a rovatok tartalmában érhető tetten. Ma már nemcsak a “klasszikus” értelemben vett alkotmány- és jogtörténethez kapcsolódó cikkek publikálására van lehetőség, hanem a Tudományos Diákkör mindennapjait bemutató rövid összefoglalók, könyvajánlók, filmajánlók vagy kreatív alkotmány- és jogtörténeti témájú keresztrejtvények készítésére is külön rovatokat tart fenn.

Az érdeklődő hallgatók már a diákköri tagság előtt is próbára tehetik tudásukat a Joghistória által szervezett cikkíró pályázat keretében. 

Jelentősége a cikkíró versenynek, hogy már az egyetemi tanulmányok kezdetén izgalmas kutatómunkára és tapasztalatszerzésre invitálja az első éves joghallgatókat, ezáltal őket is bevonva az egyetemen pezsgő, tudományos életbe.

Jelszavaid: tudás, közösség, szabadság. És még szívesen publikálnál is? 

A Bibó István Szakkollégium Magyarország első jogász-politológus szakkollégiuma, amelynek saját folyóirata a Bibó Jogi- és Politikatudományi Szemle 2013 óta jelenik meg rendszeresen, évi két lapszámmal. A folyóirat a jog- és politikatudomány eredményeit összegző tanulmányok és reflexiók publikálásának színteréül szolgál. A szakmai minőség folyamatos fenntartása érdekében az újság hattagú szerkesztőbizottságának tagjait a felelős szerkesztő a főszerkesztővel és a Választmánnyal, a szakkollégiumi élet operatív, önkormányzati szervével közösen választja meg, melyet követően a szerkesztőség kétszeresen anonim lektorálási módszerrel fogadja be a beérkező kéziratokat.

A folyóirat egyedülálló módon lehetőséget biztosít a generációk közötti párbeszéd megteremtésére és stabil fenntartására, szerzői között fellelhetőek a hazai jog- és politikatudomány legnevesebb művelői, fiatal kutatók és a szakkollégium aktív tagsági viszonnyal rendelkező tagjai is. 

A rovatok közül a diskurzus rovat nyújt lehetőséget a szakkollégium kötelékében álló tagoknak tanulmányaik publikálására

Emellett a szakkollégisták nem csak cikkeket közölhetnek a folyóiratban, hanem a szerkesztőség dinamikus, organikus működésében olvasószerkesztőként is részt vehetnek. 

Összességében a Bibó Jogi- és Politikatudományi Szemle az egyetemi tanulmányok során szakkollégistáinak és fiatal kutatóknak nyújt lehetőséget bekapcsolódni a tudományos életbe, ahol a hallgatók megtanulhatják hogyan osszák meg álláspontjaikat a tudományágak aktuális fejleményeiről, és ezzel párhuzamosan miként tudják megvédeni nézeteiket kulturált módon a nyilvánosság előtt. Emiatt is érdemes benyújtani a jelentkezést a szakkollégiumba, amely minden félévben hirdet felvételi eljárást első- vagy másodéves jogász- vagy politológushallgatóknak.

Szeretnél a kötelező kurzusokon kívüli ismeretekhez jutni és cikkeket írni? Szeretsz kulturális tevékenységekben részt venni, és a társadalmi felelősségvállalás is szívügyed? 

A Joghallgatók Önképző Szervezete karunk egyik legfiatalabb közössége, melynek tevékenysége a szakmaiság, a művelődés és a szeretetszolgálat pillérein alapul. A JÖSz az utóbbi években számos projekttel hívta fel magára a figyelmet, mint pl. a Három Szerb Kávéház megalapítása, az adománygyűjtések vagy éppen az egyik legújabb projektje a JÖSz Jogtudományi Szemle létrehozása, amelynek legelső száma 2020. decemberében jelent meg nyomtatott formában a Jogászok Önképző Szervezetéért Alapítvány gondozásában.

A folyóirat nyomtatott formában számos magyarországi egyetemen, könyvtárban és a Három Szerb Kávéházban lesz elérhető, valamint online, ingyenesen hozzáférhető a JÖSz Alapítvány honlapján.

Az újság a szervezetben aktív tagsági viszonnyal rendelkező és alumni tagjai számára nyújt lehetőséget hazai vagy nemzetközi témákat érintő tanulmányaik közlésére, akár idegen nyelven is. A JÖSz Jogtudományi Szemle a folyóirat révén betekintést nyújt a szervezet szakmai tevékenységébe, egyúttal egy hosszú távú, állandó kapcsolatot teremt a JÖSz műhelye és a tagok tudományos teljesítménye között.

A folyóirat színvonalának megőrzésében közreműködik a jogtudomány széles körben elismert hazai képviselőiből álló szerkesztőbizottsága, amelynek tagjai iránymutatásukkal látják el a JÖSz szerzőit. 

Összességében a hallgatók a JÖSz Jogtudományi Szemle keretein belül a műhelyben végzett kutatásaik, projektjeik eredményeit vagy az érdeklődési területeikhez kötődő tanulmányaikat tudják magas színvonalon publikálni a konzulensi rendszer működtetésével.  Ennek okán érdemes részt venni a felvételi eljárásban, amelyet a Joghallgatók Önképző Szervezete minden félévben meghirdet az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar és a PPKE Jog- és Államtudományi Kar első- vagy másodéves, kivételes esetben harmadéves jogászhallgatóinak.

Doktorandusz vagy és kutatási eredményeid publikálnád? A Themis vár téged!

A Themis az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának évente kétszer megjelenő elektronikus folyóirata, amelyben az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatóinak nyílik lehetőség publikálni kutatásaik eredményeit az első próbaszám megjelenése óta. A folyóirat első egységében jogtudományi, míg a második egységében politikatudományi tanulmányok kapnak helyet. 

A folyóirat fő célja azon tanulmányok nyilvánossá tétele, amelyek máshol még nem kerültek publikálásra. Az újság tartalma nem előre meghatározott rovatokba kerül elrendezésre, hanem a publikáló doktoranduszok érdeklődési területéhez igazodnak a Themis megjelenő számai. 

Érdekesség, hogy 2020-ban a Themisnek egy különszáma is megjelent, amelyben tematikusan gyűjtötték össze a doktoranduszok 2019-2020-as projektévében elvégzett kutatásainak eredményeit családjogi és családi vonatkozású témákban különböző jogágak nézőpontjából. 

Kreatívan írsz? Szeretnél egy összetartó szerkesztőségi csapathoz tartozni? Ha igen, akkor a Jurátusnál a helyed!

A Jurátus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának több évtizedes múltra visszatekintő magazinja, amelynek szerkesztősége kizárólag hallgatókból tevődik össze. Az írókból, olvasószerkesztőkből, rovatvezetőkből, fotósokból és lapmenedzserekből álló szerkesztőség a szorgalmi időszak minden napján új, online tartalmakat biztosít a joghallgatók számára.

A magazin tartalmának diverzitása megkérdőjelezhetetlen abban a tekintetben, hogy az író az interjútól a tudományos cikkeken át a szépirodalmi műalkotásokig bármit szabadon alkothat.

Habár a Jurátus ISSN számmal még nem rendelkezik a fentiekkel ellentétben, ettől függetlenül kiváló lehetőséget biztosít a joghallgatóknak íráskészségük fejlesztésére, érdeklődési területeik felfedezésére és az azokban való elmélyülésre akár cikksorozatokon keresztül is, amely egy évfolyamdolgozat vagy a szakdolgozat megírásánál is kamatoztatható. Azon hallgatóknak tehát, akik az egyetem korlátjain túl szeretnék kiélni kreativitásukat, alkotni valamit a tudományos munkákon felül, a Jurátus szerkesztőségében lehetőségük nyílhat kibontakoztatni kvalitásaikat.

Összességében megállapítható, hogy a tudományos írásra – mely a jogászi hivatás egyik alappillére – az egyetem már az első lépésektől kezdve lehetőséget biztosít, azonfelül hogy a szervezetekhez való csatlakozás által számos egymást motiváló közösség tagjaivá is válhatunk. Érdemes élnünk a felkínált lehetőségekkel!

Források: 1, 2, 3, 4, 5, 6


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS


A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése Szerző weboldala

Rabb Ramóna

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.