Választási eredmények – mit mutatnak a számok?

Érvényesen és eredményesen lezajlott a HÖK választás – olvashatjuk az Ellenőrző Bizottság határozatát az ELTE ÁJK HÖK honlapján. Azonban a mandátumok többsége nem került kiosztásra, volt olyan választókerület, ahol a választásra jogosultak 25%-a sem szavazott, évfolyamok maradtak képviselő nélkül.

Összesen 662 hallgató szavazott évfolyamképviselőre, a részvételi hajlandóság meglehetősen változatos volt a Kar különböző választókerületeiben. A legaktívabb a politológia nappali BA képzés második évfolyama volt, ahol a választásra jogosultak 58%-a voksolt, a leginaktívabb választókerület pedig a jogászok közül a legalább ötödévesek voltak, itt a 20%-ot sem érte el a választók aránya.

A HÖK honlapján megtalálható (nem minden elemében hatályos, 2018. augusztusi) Alapszabály alapján huszonöt képviselői mandátum van a Karon. Összesen tizenketten indultak jelöltként, s mivel csak a nappali jogászképzés első évfolyamán volt verseny, ezért tizenegyen mandátumot is nyertek.

Azaz tizennégy mandátum, az összes képviselői hely több mint fele nem került kiosztásra.

Több választókerületben egyáltalán nincs képviselő. Árván maradtak a nappali jogászképzés harmadévesei, a levelezős joghallgatók, az elsőéves politikatudomány MA szakos hallgatói. Nem meglepő módon a Kar munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA szakos és a Kar igazságügyi igazgatási BA szakos hallgatóinak, valamint a kriminológia mesterképzésben résztvevőknek sincs képviselőjük.

A Hallgatói Önkormányzat elnökének Pásztor Csabát választották meg 872 szavazattal, azaz 28%-os részvétel mellett. Ez azt jelenti, hogy 3%-kal sikerült megugrani az érvényességi küszöböt. Összehasonlításképpen: a legutóbbi választáson a választásra jogosultak 36%-a szavazott elnökjelöltre, igaz, akkor négyen is indultak a tisztségért.

A választás érvényességi küszöbe a nappali tagozatosok 25%-a, nekik idén a 36%-uk voksolt.

Oláh Mártont újraválasztották a politológus alelnöki pozícióra, ráadásul nagyobb részvételi aránnyal és számszerűen is több szavazattal, mint egy évvel ezelőtt, több mint 43% támogatta.

A választások eredményei azt sugallhatják, hogy a hallgatók passzívak. Kérdés azonban, hogy mennyien vannak a választási jogukkal nem élők között, akik azért nem szavaztak, mert nem találtak számukra megfelelő jelöltet. A választás a Neptunon keresztül elektronikusan történik, és nincs olyan opció, hogy Egyik sem így nem tudunk statisztikailag különbséget tenni a közélet szempontjából passzív és a tudatosan nem választó egyetemi polgárok között.

Érdekes adat továbbá az is, hogy a 13 megválasztott hökös közül mindössze kettő nő (az elsős joghallgató évfolyam képviselője Gilly Zsófia Bernadett, a legalább másodéves politikatudomány MA szakos hallgatóké pedig Molnár Ivett), és az elnök által alelnököknek jelölt személyek is mind férfiak.

Megkeresésünkre, hogy terveznek-e a rendes választások során be nem töltött mandátumokra rendkívüli eljárást kiírni, az Ellenőrző Bizottság azt válaszolta, hogy ebben a kérdésben az új KGY által megválasztott új Bizottságnak kell majd döntenie. A jelenleg hatályos Alapszabály 33. § (1) b) értelmében az Ellenőző Bizottság elnökének nyolc napon belül, huszonöt munkanapon belüli időpontra kell majd kiírni a rendkívüli választásokat.

Összességében ugyan elmondható, hogy a választás érvényes és eredményes volt, érdemes tüzetesebben megvizsgálni a konkrét számok tükrében, hogy vajon mit mutatnak az eredmények a Karról, annak hallgatóiról, és a Hallgatói Önkormányzatról.


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSA szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Varga Dominika Kincső

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.