Az ÁJK és az 1956-os forradalom

Sírok a Károlyi kertben Forrás: Fortepan/ Nagy Gyula

A Műszaki Egyetem hallgatóinak hőstetteiről rengeteget lehet hallani ’56 kapcsán. Vajon a mi Karunk tanulói hogyan járultak hozzá a forradalomhoz? Mi zajlott az Egyetem tér környékén 1956-ban? Ha érdekelnek a válaszok, és hogy hogyan nézett ki a környék ekkoriban, olvass tovább, légy büszke az ÁJK-s öregdiákokra.

Egy ügynökjelentés szerint már október 20-ától kezdve folytak forradalmi szervezkedések a Jogi Karon. Október 23-án a Karról felvonulók csapata – diákok és oktatók egyaránt – a műegyetemisták vezette menethez csatlakozott. A következő napokban a Kar épülete kedvező fekvése miatt számos kardinális esemény helyszínévé vált. Mivel az ELTE Katonai Tanszéke is az épületben működött, a nemzetőrség megszervezése után fegyvereket osztottak szét, az épület kapujában pedig felfegyverzett ifjak álltak őrséget.

Karunkon a forradalmi eseményeket a Magyar Jogtörténeti Tanszék, azon belül pedig Révész László szervezte mind a hallgatók, mind az oktatók körében. Orosz nyelvű plakátokat és röpcédulákat gyártottak az orosz katonák tájékoztatására, amelyben próbálták elmagyarázni, hogy mi is ez a felkelés, amely a Rákosi-rendszer, és nem a szovjetek ellen irányul, tehát nem ellenforradalom, és hogy tévedésből küldték őket ide Szuez helyett. Október végén az ifjak létrát szereztek, és Töttössy Zsolt leverte a dékáni hivatal feletti vörös csillagot.

Október 31-én az ELTE Rektori Tanácsa lemondott, és a Karokon megalakultak a Forradalmi Bizottságok.

Karunk bizottságának elnöke Révész lett, vezetőségének tagjai közé tartozott például Brósz Róbert és Asztalos Tihamér is, illetve néhány egyetemi hallgató. Politikai és eszmei okok alapján elbocsátottak kommunista tanárokat, például Névai Lászlót, aki a Rajk-per egyik kirendelt védője volt.

Az Egyetemi Ifjúság beszámolójából tudjuk, hogy a Jogi Kar nagygyűlésén megjelent az oxfordi egyetem két, nemzeti színű karszalagot és kokárdát viselő követe, akik bejelentették, hogy a magyar forradalom hírére az angol diákok spontán kezdeményezésére egyetemükön megalakult a Comitee of Relief for Hungary (Magyar Segélybizottság), amely élelmiszert, gyógyszert és kötszert küld a magyar egyetemistáknak.

November 3-án éjjel, amikor megérkezett a hír a szovjet csapatok Budapestre nyomulásáról, a Kar étkezőjében mintegy harminc ember gyűlt össze, akiket a Honvédelmi Tanszék egyik tisztje szétszéledésre szólított fel. A november 4-ei orosz támadás során a Kar nemzetőr parancsnoka, illetve nagyjából száz fiú és lány a helyén volt. A bölcsészkarról teherautóval szállították át a fegyvereket.

November 5-én a Kar épületét körülvették a szovjet páncélosok.

A forradalmárok még így is megpróbáltak ellenállni, de helyzetük reménytelen volt. Kispapok segítségével az egyetem ikerház épületének pincerendszerén keresztül sikerült még átmenekülniük az egyetemi templomba, és azon keresztül elhagyniuk az épületet.

GALÉRIA

This slideshow requires JavaScript.

Forrás:

Argejó Éva: Az 1956-os forradalom és megtorlás az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán (X)


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSA szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Szabó Lilla

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.