Elnökjelölti vita – El nem hangzott kérdések #1

Rég mozgatott meg esemény az ÁJK-n annyi embert, mint a március 21-i elnökjelölti vita. A hallgatók a facebookos kommentháború után végre élőben követhették a történéseket, és a vita végére rengeteg kérdés fogalmazódott meg mindenkiben. Ezek közül csak párat tudtak helyben megválaszolni a jelöltek. Szívesen vállalták azonban, hogy – a vita szabályainak megfelelően a személyes kérdések kiszűrése után – legfeljebb három-négy mondatban összefoglalják az el nem hangzott felvetésekkel kapcsolatos álláspontjukat. Cikksorozatunk első részében a különböző támogatásokkal és ösztöndíjakkal kapcsolatos válaszaikat mutatjuk be.

Mit gondoltok a különböző támogatások odaítélési rendszeréről? Szándékoztok-e nyilvános szempontrendszert kiadni, hogy mindenki számára világos legyen, miért kapnak támogatást a különböző diákszervezetek, szakkolik, ill. mennyit és mire?

Czabán Samu (Cz. S.): Azoknál a pályázatoknál, ahol most nincs bírálati szempontrendszer, ezt mindenképpen pótolnám, ezek hiánya nagyon veszélyes, pláne, hogy nem is nagyon derül ki semmi a megítélt összegekről, a szempontrendszer a pályázást és a bírálatot is megkönnyíti.

Mindenképpen emelni kell a nyilvánosságot, például közzé lehetne tenni, hogy egyes pályázatokon hány pályázat volt, mennyi felelt meg a követelményeknek, mennyit támogattak és átlagosan milyen összegekkel, hogy a későbbi félévek pályázói ebből tudjanak tájékozódni. Ott, ahol valamilyen konkrét tevékenységet támogat a pályázat (pl. egy diákszervezet rendezvényét), ezt is közzétenném, hiszen a támogatás célja, hogy másokat is buzdítsunk az adott tevékenység végzésére, és ez csak a nyilvánosság útján tud megvalósulni.

Oravecz Zsófia (O. Zs.): A programunk tartalmazni fog egy csatolmányt, ahol az új szervezeti, illetve kulturális ösztöndíj pályázati kiírása szerepelni fog. Ezekben bevezetünk egy teljesen új és objektív szempontrendszert, illetve világosabbá válik a döntési folyamat is.

Valamint ehhez a kérdéshez kapcsolódik szorosan a szervezeti regisztráció kérdésköre. Ahhoz, hogy felelősségteljesen tudjunk állami pénzeket osztani, elengedhetetlen, hogy a pályázó szervezetek regisztrálva legyenek az egyetemen. Így egyértelművé válna, hogy ki az, akinek a kari/egyetemi működését elismeri az egyetemünk.

Rituper Roland (R. R.): Csak az kaphat bármilyen támogatást, aki minket is támogat.

Mi a véleményetek arról, hogy az önköltséges képzésben részt vevő, de éppen Erasmus félévet/évet töltő diákoknak ugyanúgy kell fizetni a képzési költséget?

Cz. S.: Az erasmusosok helyzetéről és például kedvezményes fizetési lehetőségekről mindenképpen tárgyalnék a kari vezetéssel, ugyanakkor a HÖK által például sokkal közvetlenebbül és gyorsabban elérhető cél, hogy a kari kiutazási támogatás ne csak szociális alapon, hanem egyéb (kiemelkedő tanulmányi, tudományos) tevékenység alapján is pályázható legyen, illetve összességében is bővítsük az Erasmus-ösztöndíjasok támogatási lehetőségeit.

O. Zs.: Véleményem szerint sokak emiatt nem mennek Erasmus tanulmányútra, mert nagyon nagy terhet jelent nekik, hogy ugyanúgy ki kell fizetniük a tandíjat. Mindenképpen el kell érnünk, hogy az egyetem csökkentse a tandíjukat, illetve a tanulmányi kötelezettségeiket is. A jelenlegi elnök tárgyalt erről Dr. Sonnevend Pállal, a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettessel, aki támogatta a kezdeményezést. Amennyiben elnök leszek, rám vár a feladat, hogy a konkrét megoldást is megtaláljam.

R. R.: Semmi, mert a párttagok mind államin vannak, szóval ez minket nem érdekel.

Várható-e az önköltséges hallgatók tanulmányi eredményeik, és nem szervezeti tagságuk alapján történő ösztöndíjazása?

Cz. S.: Jelenleg ez a problémám a kompenzációs ösztöndíjjal, aminek a céljával abszolút egyetértek, ám a többi szempont miatt csak részben éri el ezt. Szeretnénk tisztítani a pályázat profilját, legalább a tisztán más pályázatokon támogatható (például HÖK-tevékenység a közéleti ösztöndíjon) tevékenységeket kivenni.

O. Zs.: Jelenleg a kompenzációs ösztöndíjnál az arány most is 75-25% (300-100 pont) az ösztöndíjátlag után kapható pontok javára, az egyéb pontokkal szemben. A tisztán csak tanulmányi eredményre alapított ösztöndíj létrehozása – a jelenlegi, csak államisok számára elérhető tanulmányi ösztöndíjon kívül – az Nftv. rendelkezéseibe ütközne. Természetesen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kompenzációs ösztöndíj anyagi és alanyi körét tovább bővítsük. Erre most meg is lesz a lehetőségünk. Ami még lehetséges, az az önköltség tanulmányi átlag alapján való csökkentése. Erről még nyáron tárgyalt a jelenlegi elnök a Dékáni Hivatallal. Az ő álláspontjuk szerint ez megoldhatatlan. Azonban fontos kiemelni, hogy a hivatal szerint a kompenzációs ösztöndíj is az volt. Ígérem, hogy ahogy a kompenzációs ösztöndíj esetében is, most is mindent megteszek azért, hogy ez megvalósulhasson.

R. R.: Ha minket támogatnak, igen.

Szociális ösztöndíjjal kapcsolatban milyen elképzelések vannak? (Önköltséges hallgatókra is nézve…) / A jelöltek véleményére lennék kíváncsi a szoctám rendszer azon hiányosságáról, mely lehetővé teszi magas jövedelmű szülőkkel bíró hallgatók számára, hogy egy, a család által nem használt ingatlanba bejelentve öneltartottként nagy összegű szociális támogatást kapjanak. Mit tennétek ez ellen?

Cz. S.: A szociális juttatások biztosítása kulcsfontosságú, elsődleges lenne az átlagosan megítélt pénzösszegekről statisztika készítése, hogy a hallgató tudjon előre kalkulálni. A visszaélések kiszűrése nehéz feladat, ezzel más Karokon is küzdenek, a visszaéléseket szűrő jó gyakorlatok felkutatása és kialakítása nagyon fontos lenne az ELTE HÖK többi részönkormányzatával.

O. Zs.: Látni kell, hogy a rendszeres szociális támogatás már egyetemi szintű szabályozás alá került, és csak az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottságnak (a továbbiakban: EHSZÖB) van hatásköre módosítani azt. Azonban a problémákat mi is látjuk, és felterjesztünk javaslatokat többek között arról, hogy az öneltartottak szabályozása még koherensebb és a lehető legszigorúbb legyen, hogy ne lehessen kijátszani (például: kötelező közjegyzői igazolások, hivatalos környezettanulmányok készítése). Az önköltségesek szociális támogatására jelenleg ipso iure nincs lehetőség, ezt az Nftv. nem teszi lehetővé. Mi kezdeményezni fogjuk egy egyetemi szintű (az EHSZÖB-öt bevonva) megoldás keresését, mert ez minden Karon probléma. Fontos azonban kiemelni, hogy ehhez összegyetemi támogatás és döntés szükséges, leginkább a kancelláré.

R. R.: Ez a rendszer nyilván nem jó, mert rengeteg pénzt kapnak úgy a hallgatók, hogy nem minket támogatnak, de erre még nincsen konkrét tervünk, mert a szakértőink még mindig dolgoznak ennek a megoldásán, de igazából akármilyen megoldás fog születni, az úgysem fog soha érvényesülni, mert hamarabb fogjuk ezeket a pénzeket elcsalni, mintsem hogy ki lehetne osztani őket.

Említettétek az önköltségesek ösztöndíját, azonban az államisok tanulmányi ösztöndíjáról nem esett szó. A többi egyetemhez képest nálunk ez egy nevetséges összeg, pedig nem hinném, hogy az ELTE-ÁJK-t könnyebb elvégezni, mint pl. a BGE-t. Tervbe van véve bármelyik „párt” részéről ennek az összegnek az emelése?

Cz. S.: Az állami ösztöndíjasok tanulmányi ösztöndíját nem a HÖK, hanem az Egyetem finanszírozza, jelenleg a hallgatói ösztöndíj-támogatás 53%-át fordítja erre, a többit pedig más ösztöndíjkeretekre, mint a szociális ösztöndíjak. Az összeg tapasztalataim szerint valóban alacsony, fontos lenne, hogy ezek színvonala emelkedjen, ez nem elsősorban a HÖK-ön és még csak nem is az ELTE-n múlik, ennek érdekében a HÖOK is tárgyalásokat kezdett az oktatási államtitkársággal néhány hónapja.

O. Zs.: Fontos leszögezni, hogy a tanulmányi ösztöndíj nem a Hallgatói Önkormányzat vagy a Kari Ösztöndíj Bizottság hatáskörébe tartozó kérdés, hanem törvényi és rendeleti szintű szabályozás kérdése, továbbá kari szinten az adminisztrációs feladatokat a Tanulmányi Hivatal látja el. A Karon eddig a különböző szakokra járó hallgatók különböző nagyságrendű ösztöndíjat kaptak ugyanolyan ösztöndíjátlag után. Egyeztettünk a Kar vezetésével, illetve a Tanulmányi Hivatallal a helyzet megváltoztatásának érdekében, aminek eredményeképpen ebben a félévben már a különböző szakos hallgatók hasonló átlagokra hasonló mértékű ösztöndíjat nyertek el. A jövőben ezeket az egyeztetéseket szeretnénk folytatni.

R. R.: Nem akarjuk emelni, sőt csökkenteni is akarjuk, mert ha emeljük, akkor mi kevesebbet tudunk sikkasztani.

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Ottóffy Zsófi

1 hozzászólásSzólj hozzá

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.