Francia jogi részképzés az ELTE-n

A német részképzés után most a francia részképzésről hoztam hasznos információkat nektek.

A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2002 tavaszán indult a „Francia és európai jogi diploma” elnevezésű, francia nyelvű jogi részképzés. 2006-ban a képzés átalakult a Paris II Egyetem „Összehasonlító jog/Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé.

A képzés a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik, időtartama négy félév. Egy félév húsz tömbösített francia jogi előadást, tíz óra szemináriumot és tizenkilenc óra kereskedelmi és EU jogi szaknyelvi órát tartalmaz, melyeken kötelező a részvétel. A tömbösített előadássorozat egy héten keresztül tart, minden nap kilenc és tizenhárom óra között.

Az órákat Párizsból érkező oktatók tartják

– az előadások inkább frontális jellegűek és kevésbé interaktívak. Arra azonban tekintettel vannak, hogy a hallgatók nem anyanyelvi szinten beszélik a franciát, ezért akár többször is elmagyarázzák az anyagot, segítőkészek. Prezentációt viszont nem mindig készítenek, így a francia nyelvű komplex előadások, ítéletelemzések követése magabiztos nyelvtudást és odafigyelést igényel.

A szemináriumok, melyek egy másik héten kerülnek megrendezésre, ezekhez az előadásokhoz kapcsolódnak, és budapesti francia ügyvédi irodákban dolgozó, francia anyanyelvű ügyvédek tartják őket.

Ezek az órák már interaktívabbak, jogeseteken, kiragadott témákon keresztül dolgozzák fel az előadásokon elhangzottakat.

Azonban a két tömbösített időszakot nem a hallgatók választják meg, így előfordulhat, hogy kötelező órával vagy munkahelyi elfoglaltsággal ütközik.

A heti rendszerességű szaknyelvi képzés pedig az adott féléves tárgy szaknyelvét dolgozza fel. A négy félév programja a következő: bevezetés a francia és az európai jogba, a polgári jog alapjai, a közigazgatási jog alapjai, a francia és az európai gazdasági jog alapjai.

Ami a teljesítést illeti, minden félévben a szemináriumokat követően egy háromórás írásbeli vizsgát kell megírni. Ennek a vizsgának az időpontja teljesen a hallgatóktól függ, a félév végén, vagy akár a tavaszi félévet követően, szeptemberben is sor kerülhet rá. A számonkérés négy-öt részkérdésből áll, amit egy negyvenöt perces szaknyelvi teszt követ. A vizsga első felénél használható nyelvi szótár.Logo_of_Panthéon-Assas_University,_2016

Az összes pont felét kell elérni a teljesítéshez, tehát a négy francia jogi tárgyból és francia jogi szaknyelvből huszonöt pontot kell elérni az ötvenből (egy vizsga tíz pontos). A magyar tárgyak közül a pénzügyi jog, társasági jog, nemzetközi magánjog, polgári nemperes eljárások vizsgaeredményei egy átszámítási kulccsal kerülnek meghatározásra.

A vizsga anyaga teljes mértékben az oktatóktól függ, így akad, aki saját anyagot készít a hallgatók részére, de az is előfordulhat, hogy a kinti anyagot küldi meg (ami akár négyszáz oldal is lehet), vagy csak az órán elhangzottakra hivatkozik. Jellemzően azért a számonkérés az előadás anyagára koncentrál, tehát nem kérdeznek olyat, ami nem hangzott el.

A képzésben részt vehet az ELTE minden olyan hallgatója, aki a jogi tanulmányaiban legalább hat félévet lezárt, és rendelkezik C típusú francia nyelvvizsgával (DALF), vagy az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusát sikeresen elvégezte. Erasmus tanulmányútra csak a képzés második évében lehet utazni, és kizárólag a Paris II egyetemre.

A Master 1 diploma állami diplomát ad, amely Magyarországon egyben általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának is megfelel,

megszerzésének feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A diploma megszerzése után a Francia Nagykövetségen lehetőség van ösztöndíjra pályázni az M2 képzésre (www.hongrie.campusfrance.org).

A diploma megszerzése segít az elhelyezkedésben Magyarországon működő francia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi irodákban és európai, nemzetközi szervezeteknél.

A beiratkozás díja 75 000 Ft/félév.

A következő képzés 2018 szeptemberében indul.

További információ a kari honlapon érhető el a képzésről.


A cikk elkészítésében közreműködött: Németh Olívia. („Hasznos és élvezhető képzés, amely értékes diplomát ad.”)

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Albert Lili

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.