Még mindig népszerű a bírói pálya – Négyszeres túljelentkezés a bírósági fogalmazói felvételi eljárás során

A klasszikus jogászi életút még mindig az ügyvédkedés vagy a bíráskodás, annak ellenére is, hogy már számtalan más lehetőség közül választhatnak a fiatal jogászok  meglepően nagy az érdeklődés a bírósági fogalmazói álláshelyek iránt.

Miért népszerű még mindig a bírói pálya?

A bíróságokon kiszámítható, biztonságos életpálya során érdekes, emberközeli, társadalmilag hasznos munkát lehet végezni. A bírósági fogalmazók széleskörű szakmai tudást szereznek, így könnyebb a szakvizsgára való felkészülés is. A fogalmazók előnyt szerezhetnek azokkal a vizsgázókkal szemben, akik csak egy jogterületen dolgoztak a joggyakorlati idejük alatt, mivel fogalmazóként első- és másodfokú bíróságokon, illetve valamennyi ügyszakban testközelből találkozhatnak a jogszabályok elméleti és gyakorlati oldalával. A jogi szakvizsga megszerzését követően titkári kinevezést szerezhetnek. A bírósági titkárok már önállóan, saját aláírási joggal járhatnak el több eljárási cselekménynél. Legalább egyéves titkári gyakorlat és harmincéves életkor betöltését követően lehet bírói pályázatot benyújtani. A pályázati rangsor kialakítása során – többek között – a bírósági fogalmazói és bírósági titkári joggyakorlati idő értékelése alapján pontok szerezhetőek.

Hogy néz ki a felvételi eljárás?

Az OBH elnöke évente kétszer írja ki a bírósági fogalmazói felvételit. A pályázati kiírásnál és megfogalmazásnál a pályázók szempontjait és a közérthetőségkritériumait veszik figyelembe. Nagyon fontos, hogy egy pályázat esetén az arra jelentkező jogász vagy joghallgató tájékoztatást kapjon a számára legfontosabb információkról.

A bíróságoknál új alapokra helyezték a fogalmazói felvételi eljárást, mely nem egy megismételt államvizsga, sokkal inkább szolgál a pályázók motivációjának feltárására és a munkavégzéshez szükséges képességeik, készségeik felmérésére.

Dr. Engel Izolda, az OBH központi igazgatási feladatokkal megbízott bírója elmondta nekünk, hogy ebben a félévben több mint négyszeres volt a túljelentkezés. Az OBH szerint azonban nemcsak egyre többen jelentkeznek bírósági fogalmazónak, hanem jelentősen emelkedett a bírósági elnökök által felvehető pályázók száma is. Míg a korábbi félévben az OBH 68 pályázót tudott kiközvetíteni meghallgatás céljából a bíróságok felé a meghirdetett 36 állásra, most a mindösszesen 29 kiírt álláshelyre a kinevezők 92 pályázó közül választhatnak. A legtöbben a Fővárosi Törvényszékre, a Kecskeméti Törvényszékre és a Debreceni Törvényszékre nyújtották be pályázatukat. Dr. Engel bírónő elmondta tovább, hogy

fontos új szabály, hogy aki a felvételi eljárásban eléri az összes megszerezhető pontszám 90%-át, vagy annál többet, egyfajta védelemben részesül, ugyanis vele szemben nem nevezhető ki a 90%-os küszöb alatt teljesítő pályázó.

Milyen szempontokat vesznek figyelembe?

A pályázónak érvényes pályázatot kell benyújtania motivációs levéllel és a szükséges mellékletekkel együtt. Ezt követően sikeres írásbeli és szóbeli felvételi versenyvizsgát kell tennie, majd személyes meghallgatását követően a kinevező a pályázatát eredményesnek nyilvánítja. A bírósági fogalmazókat a bíróságok elnökei nevezik ki.

Általános elvárás, hogy a pályázók jó helyesírási, írásbeli, szóbeli kifejezőkészséggel rendelkezzenek. A felvételi során vizsgálják a kommunikációs készséget, a fogalmazástechnikát, az általános tájékozottságot az érintett témakörökben. Az anyagi és az eljárásjogi ismeretek alkalmazása is fontos szerepet játszik, de a logikai készséget, az érveléstechnikát, a lényeglátást, valamint empatikus készséget és a kreativitást is vizsgálják a pályázatok elbírálásakor.

 Honnan szerezhetünk több információt?

A következő bírósági fogalmazói felvételi eljárást várhatóan jövő év tavaszán írják ki. Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a pályázatról jövőben is a birosag.hu weboldalról, az OBH Facebook-oldaláról, a Bírósági Közlönyből, újsághirdetésekből, egyetemi információs csatornákon keresztül (pl.: Neptun, honlapok, hirdetőtábla) és a bíróságokon kihelyezett tájékoztató anyagokból értesülhetnek a hallgatók.

Forrás: birosag.hu, képünk forrása: http://www.oroksegnapok.hu

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Máté Csilla

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.