Német nyelvű jogi részképzés

A göttingeni képzés néven is ismert LL.M. részképzés 2002 óta működik az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és a német egyetemek egyik legjobbjaként számontartott Georg-August Egyetem jogi karának közös megállapodása keretében. A XVIII. század óta működő, negyvennégy Nobel-díjassal büszkélkedő intézmény hallgatói között Bismarck, Gauss és Neumann János is megtalálható.

A képzés keretein belül a Karon folyó német jogi képzés eredményes befejezése után a hallgatók a magyar diploma birtokában jogosultak a Georg-August-Universität LL.M. diplomáját egy további félév során Göttingenben megszerezni. Két féléven keresztül minden héten van egy kötelező szeminárium, illetve hat-hat alkalommal péntek délután és szombat délelőtt a Göttingeni Egyetem professzorai tartanak előadásokat. A szeminárium teljesen olyan, mint amit már megszokhattunk itthon: kötelező jelenlét, rendszeres számonkérés. Az előadásokról egyszer lehet hiányozni. A félév végén vizsgát kell tenni az előadások anyagából, továbbá egy ún. Hausarbeit-ot kell készíteni. A Hausarbeit során körülbelül huszonöt oldal terjedelemben kell egy jogesetet megoldani az adott félévben tanult jogterületről.  Így tevődik össze a  harminc kreditpont (ECTS) mindkét félévben – a szemináriumi teljesítés, a vizsga és a Hausarbeit alapján. A  harminc kredit sikeres teljesítése és a magyar jogi diploma megszerzése után pedig még egy fél évet kell a Göttingeni Egyetemen tölteni, ahol egy szakdolgozat írásával zárul a képzés. A göttingeni szemeszterre a legjobb négy pályázónak ösztöndíj elnyerésére is lehetősége van. Azonban a német diploma nemcsak Master fokozatot jelent, hanem egyben államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgát is.

Az első szemeszter leginkább a magánjogról szól, ugyanis a német polgári jog, kereskedelmi jog, társasági jog és munkajog kerül feldolgozásra. A második félévben már a közjogi beállítottságúak is örömüket lelhetik a német alkotmány, közjog és pénzügyi jog megismerésében. Szintén a második félév során nyerhetnek betekintést a hallgatók az Európai Unió jogába.

A képzést elsősorban harmad és negyedévesek részére hirdetik meg, de az ELTE ÁJK minden hallgatója beiratkozhat, aki négy félévet eredményesen lezárt, továbbá minden öt éven belül végzett volt hallgatója, aki az Idegen Nyelvi Lektorátus vagy egyéb intézmény (pl. DAAD, Goethe-Institut) valamely jogi szaknyelvi kurzusát (két félév) eredményesen elvégezte vagy az Idegen Nyelvi Lektorátus szintfelmérésén megfelelt.

A bizonyítvány előnyt jelent a német egyetemen történő továbbtanulás esetén, a PhD képzésnél, német érdekeltségű cégnél történő elhelyezkedésnél, valamint az EU-val kapcsolatos állások megpályázásánál.

A képzés minden második évben, legközelebb 2018 szeptemberében indul. Ha valaki kedvet kapott hozzá, további információkhoz juthat ezen a linken, illetve a Nemzetközi Irodában.

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Albert Lili

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.