Címke - híres professzorok

Ki tanított volna minket büntetőjogra egy másik korban?

Újabb résszel jelentkezik cikksorozatunk, amelynek középpontjában egyetemünk egykori oktatói állnak. A magánjog és a közjog nyilvános rendes tanárai után ezúttal a büntetőjog három professzorának pályáját mutatjuk be. Ketten közülük csak néhány évig tanítottak az egyetemen, a harmadik tudós neve viszont összeforrt a pesti jogi karral. Egy dolog közös mindhármukban: a büntetőjog tudományát a legmagasabb színvonalon művelték.

Tovább

Ki tanított volna minket közjogra egy másik korban?

Ismét egyetemünk három egykori professzorának életét és munkásságát vesszük górcső alá. Ezúttal a közjoggal foglalkozó nyilvános rendes tanárok kerülnek terítékre. Cikksorozatunk második részéből többek között kiderül, hogy miért internálták a híres alkotmányjogászt a nyilasok, és mégis hogyan rúgta össze a port Teleki Pállal a közigazgatás jeles tudósa.

Tovább

Ki tanított volna minket magánjogra egy másik korban?

Egyetemünk falai között számos emblematikus személy oktatott már, akikre méltán lehetünk büszkék. Valószínűleg a nevükkel is találkoztunk korábban – mégis keveset tudunk róluk. Cikksorozatunk fókuszában azok a jogtudósok állnak, akik az 1948 előtti „szocialista átalakítás” előtt tanítottak nyilvános rendes tanárként a budapesti jogi karon. Célunk, hogy közelebb hozzuk őket a ma joghallgatóihoz és jogászaihoz. Az első részben a magánjog három kiemelkedő professzoráról lesz szó.

Tovább