A bírósági tolmács

Mivel foglalkozik egy bírósági tolmács és milyen vonások különböztetik meg a többi tolmácstól? Ezt a kérdést járjuk körbe a mai cikkünkben, hogy bemutassuk ezt a talán kevésbé ismert foglalkozást.

Általánosságban elmondható, hogy a tolmácsok működése az igazságszolgáltatás során alkotmányos alapokon nyugszik, hiszen a tisztességes eljáráshoz való jogot mindenkinek biztosítani kell, és ebbe a körbe tartozik az anyanyelv használatának joga is. Európán belül az Emberi Jogok Európai Egyezménye adja a tolmácsoláshoz való jog egyik fundamentumát, tágabb nemzetközi körben pedig a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya a legfontosabb kiindulópont és minta.

Mivel ezen a szakmán belül is sokféle műfaj létezik, ezért először is némiképp el kell határolnunk a jogi szakfordítótól és a jogi tolmácstól. Ezekre ugyanis más definíció illik. Míg az előbbinek az a feladata, hogy egy szöveget egyik nyelvről a másikra fordítson, majd ezt írásba foglalja, az utóbbi úgymond szóban nyújt segítséget például szinkron-, konszekutív-, illetve fülbesúgásos tolmácsolás útján. A jogi tolmácsok azok, akik az ügyvédekkel működnek közre. Ők vesznek részt a tárgyalásokon, tanúvallomásokon, vagy az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során. Ahogy látni fogjuk, a bírósági fordító feladata egy kicsit eltér az előbbiektől.

A bírósági tolmácsok hivatalos dokumentumok, például ítéletek, házassági anyakönyvi kivonatok vagy egyetemi diplomák fordításával foglalkoznak, emellett ők jogosultak hivatalos és hiteles, pecséttel ellátott fordítások készítésére. Részt vesznek a hivatalos bírósági, rendőrségi, vagy más közigazgatási eljárásokban is. Esetükben általában megkövetelik az egyetemi végzettséget abból a nyelvből, amelyben a tolmácsolást végzik, de nem csupán megfelelő nyelvtudással kell rendelkezniük.

Ehhez a szakmához nagyfokú kreativitás és problémamegoldó képesség is szükséges. Jól kell kezelniük a konfliktusokat, elsimítani a nézeteltéréseket, és a feszült helyzetekben is helyt kell állniuk.

A felek közötti kulturális különbségek figyelembevétele, egyes szavak jelentésének pontos ismerete és helyes használata kulcsfontosságú, hiszen esetükben nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az esetleges féleértések mekkora kockázatot hordoznak. Gyakran az ő munkájukon és képességeiken múlik minden.

Éppen ezért, valamint a társadalom igazságügybe vetett bizalmának érdekében, ahogyan minden más tolmácsnak, nekik is komoly etikai és szakmai követelményeknek kell megfelelniük. Ezeket az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) fogalmazta meg, egyelőre nincs egységes jogi szabályozás ezen a téren.

Az EULITA egy antwerpeni székhelyű nemzetközi nonprofit szervezet, amely amellett, hogy hasznos segédanyagokkal látja el a tolmácsokat, fórumot jelent a szakmabelieknek, ahol szakmai és etikai kérdésekről értekezhetnek.

Egy Uniós irányelvnek köszönhetően (ez a 2010/64/ EU irányelv) egyre több tagállam készít nyilvántartást a bírósági tolmácsolásra jogosultakról a büntető ügyek kapcsán. Az említett irányelv egyébként arra ösztönözte a tagállamokat, hogy 2013. október 27. napjáig hozzanak létre nyilvántartást, hazánkban azonban nincs ilyen. A budapesti székhelyű bíróságoknál, ügyészségeknél és nyomozó hatóságoknál az OFFI látja el ezeket a feladatokat. Emellett a nem Budapesten székelő intézmények is igénybe vehetik a szolgáltatást, ha számukra nem biztosítható szakképesítéssel rendelkező, vagy más alkalmas személy kirendelése.

Mint látható, érdekesebb szakmáról van szó, mint amilyennek elsőre tűnik. Nagy felelősséggel jár, és a legkülönfélébb ügyekben lehet szükség egy bírósági tolmács munkájára, annak gyorsítása, tisztaságának előmozdítása érdekében, így unalmasnak sem mondható.

Források: 1, 2, 3, 4, 5


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSA szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Kruppai Sára

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.