A küldöttgyűlés halott

Karunkon túlnyomó többségben jogász- és politológusképzés zajlik, ennek dacára az évfolyam-képviselők a választási kampányidőszak előestéjén sem veszik a fáradságot, hogy megjelenjenek a küldöttgyűlésen.

A Hallgatói Önkormányzatot érő kritikák és dicséretek jellemzően az elnökségre vonatkoznak, hiszen ők azok a hallgatók, akiket legalább hallomásból ismer mindenki, ennek eredményeként hajlamosak vagyunk megfeledkezni a rendszer legalább azonos, ha nem nagyobb jelentőséggel bíró eleméről, a küldöttgyűlésről.

Az évfolyam-képviselőkkel elsősorban tanulmányi ügyekben érintkezünk a Facebook-csoportokon keresztül, a kurzus- és vizsgahelyek bővítésének indítványozása viszont csak egy apró hányada a tevékenységi körüknek – igaz, ez látványos feladat, hiszen mind észrevesszük, ha nem reagálnak a posztunkra, vagy nem férünk be az áhított kurzusra.

A képviselőknek azonban ennél sokkal fontosabb és nagyobb felelősséggel járó szerepet is be kellene tölteniük:

a küldöttgyűlés feladata az, hogy akár egy önálló hatalmi ág, ellenőrzése alatt tartsa az elnökség tevékenységét.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a képviselők előzetesen, elektronikus formában megkapják a küldöttgyűlések napirendjét, illetve a kapcsolódó előterjesztéseket és mellékleteket, ami lehetővé teszi, hogy az összejövetelre kialakítsák az álláspontjukat az aktuális témákról, valamint kérdéseket fogalmazzanak meg velük kapcsolatban, és érdemi vitát folytassanak a szavazást megelőzően – akár az elnökséggel is.

A Kar profiljára tekintettel nyilvánvaló, hogy az évfolyam-képviselők már a jelölőívük kitöltésekor tisztában vannak azzal, hogy nem csak hallgatói asszisztenseknek jelentkeznek, akik néha felcsapják a HKR-t, esetleg megkeresnek egy-egy tanszéket az aktuális technikai problémákkal –

tudják, hogy egy demokratikusan működő intézményben milyen kiemelkedő jelentősége van a fékek és ellensúlyok összességének, mi több, képesek elhelyezni magukat a rendszerben.

Ennek ellenére a képviselőink egyre passzívabbá és érdektelenebbé váltak az elmúlt év során, ami a küldöttgyűlés működésképtelenségéhez vezetett – a mélypont egyértelműen október másodika estéje volt, amikor is a megmaradt 15 képviselőből összesen 7 fő jelent meg, vagyis határozatképtelenség miatt elmaradt a küldöttgyűlés.

A részvételi arányhoz kapcsolódó gondok nem újkeletűek, például a HÖK Alapszabályának a módosításáról az előző félév folyamán sorozatosan nem sikerült szavazni, hiszen ehhez az összes képviselő kétharmadára lett volna szükség. A probléma olyan méreteket öltött, hogy a tervezet végül levélszavazással került elfogadásra: értelemszerűen a küldöttgyűlés nem folytatott érdemi szóbeli vitát a végleges, lezárt anyagról sem az elnökséggel, nem anélkül.

Míg az Alapszabály fontos, ám kevéssé populáris téma, a pénzügyekről ugyanez nem mondható el:

nemcsak a Kar hallgatóit, hanem az országos médiának hála milliókat foglalkoztat, hogy a hallgatói önkormányzatok mennyi pénzt költenek és mire.

Az Állam- és Jogtudományi Karon megválasztott képviselőket azonban sem a 2017-es zárszámadás, sem a 2018-as költségvetés nem hozta annyira lázba, hogy legalább határozatképességet eredményező létszámban megjelenjenek a gyűlésen – tették mindezt azok után, hogy a korábbi kritikákat, tapasztalatokat figyelembe véve az elnök este nyolc órára hirdette meg az alkalmat, ami a B épület nyitvatartásának a meghosszabbítását igényelte.

A Czabán Samu vezette Új HÖK Mozgalom által leváltott Szövetség a Hallgatókért formációt gyakran érte az a kritika, hogy saját embereikkel töltik fel a küldöttgyűlést, így az nem tud és nem akar valódi ellensúlyt képezni az elnökséggel szemben.

Jelenleg azonban az évfolyam-képviselők sehogyan sem viszonyulnak a Hallgatói Önkormányzat vezetéséhez, mondhatni nincs véleményük: már a májusi küldöttgyűlés sem volt határozatképes, ezért tolódott ki októberre a zárszámadás és a költségvetés, illetve az alelnökök beszámolójának az elfogadása.

Az augusztustól hatályos Alapszabály kimondja, hogy amennyiben a küldöttgyűlés azért határozatképtelen, mert egy képviselő három egymást követő küldöttgyűlésen nem vett részt, és az aktuális, negyedik ülésen sem jelent meg, az illető azonnali hatállyal megfosztható a mandátumától – a szabály alkalmazásáról a keddi ülésen csak azért nem szavaztak az egybegyűltek, mert az a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközött volna.

Az Alapszabály reményt ad a jövőre nézve, ugyanis azt a rendelkezést alkalmazva, hogy ha három egymást követő rendes küldöttgyűlési ülésen nem vesz részt a képviselő, mandátuma megszűnik, a passzív tagok félreállíthatók – ha a másodikai küldöttgyűlésre alkalmazzuk a szabályt, négy fővel kevesebben maradtak volna az amúgy is csak 15 tagú testületben. (ELTE ÁJK HÖK Alapszabály 48. § (1) bek. f) pont)

A küldöttgyűlés tagjai mindannyiunkat képviselnek, függetlenül attól, hogy részt vettünk-e a választáson, vagy azokra a jelöltekre szavaztunk-e, akik végül mandátumot kaptak.

Amikor a képviselőink úgy döntenek, hogy nem kívánnak részt venni a döntéshozatalban, hanem passzív ellenállásukkal elnökségi határozatokon keresztüli kormányzásra biztatják, sőt hosszú távon kényszerítik a vezetést, mindannyiunk működő demokratikus rendszerhez való jogáról mondanak le.

Jelenleg a hallgatói önkormányzatiságra leselkedő legnagyobb veszély talán az a naiv feltételezés, hogy mindig is lesz független érdekképviseletünk, így felesleges tenni a rendszer javításáért.

Képviselőválasztáskor nem arról szavazunk, hogy ki ne menjen el a gyűlésekre, ki ne nyissa meg a leveleit, és ki ne olvassa el a mellékleteket. Arról döntünk, hogy kiben bízunk meg eléggé ahhoz, hogy feltételezzük, legalább olyan alaposan és körültekintően fog eljárni az érdekünkben, ahogy az tőle elvárható.

A küldöttgyűléstől pedig elvárható, hogy legalább néhanapján határozatképes legyen, még akkor is, ha a tagoknak későbbi vonattal kell hazamenniük, esetleg el kell mulasztaniuk egy-egy kötelező órát – jelenleg azonban többségében olyan hallgatókba vetettük a bizalmunkat, akik annak ellenére sem hoznak ilyen áldozatokat a közösségért, hogy kétség kívül értik, valódi hatalmuk és jelentőségük nem a Tanulmányi Hivatalnál való kilincselésben, hanem az önkormányzatiság életben tartásában rejlik.

Hallgatóként az őszi küldöttgyűlési választások nehéz helyzet elé állítanak bennünket: tavaly a választókerületek tekintélyes részében kevesebb jelölt indult, mint ahány mandátumot meg lehetett szerezni, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy a helyzet változott volna.

Ennek ellenére arra kell törekednünk, hogy aki ebben a ciklusban lábbal tiporta a jogainkat ahelyett, hogy a közvetett demokrácia játékszabályai szerint gyakorolta volna őket, ne kerülhessen be a testületbe.

A szűkös kínálat ellenére mezei szavazóként is felelősek vagyunk a demokratikus rendszer működtetéséért, és megtehetjük, hogy mikor az orrunk alá dugnak egy jelölőívet, nem csak azt vesszük számításba az aláírásunk megadásakor, hogy a jelölt udvariasan bánt-e velünk a mindennapi ügyintézés során – ha hallgatóként nincs igényünk rá, hogy a demokratikus értékeket szem előtt tartó képviseletet válasszunk magunknak, milyen jövő vár ránk az egyetem falain túl?


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSA szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Szövérffy Margit

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.