A Hallgatói Önkormányzat jelöltjeinek programjai

Idén tavasszal két jelölt indul a hallgatói önkormányzati választáson. A programjaikban kitérnek arra, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak a járványhelyzet után vissza kell nyernie a stabilitást és segítenie a hallgatók integrálását. A HÖK politológus alelnöki pozíciójáért Balázs László, az elnöki tisztségért pedig Nagymihály Levente száll versenybe.

A jelöltállítás április 13-án kezdődött. A járványhelyzetből fakadóan a pályázók az ELTE ÁJK HÖK honlapjáról letölthető nyilatkozatok kitöltésével, postai úton jelentkezhettek, az ajánlásokat pedig elektronikus formában, a Neptun felületén keresztül gyűjthették. A sikeresen pályázók névsorát április 21-én hirdették ki. A választási időszakra május 1. és 15. között kerül sor, eredménye pedig május 18-án fog hatályba lépni. A voksolás abban az esetben érvényes, ha a jogosultak 25%-a leadja szavazatát, amit a hallgatók szintén a Neptunon keresztül tehetnek meg.


Elnökjelölt – Nagymihály Levente

Nagymihály Levente 2019 óta a HÖK tanulmányi bizottságának alelnöke, 2020 szeptembere óta pedig az általános elnökhelyettesi feladatokat látja el, így jó ideje részt vesz az egyetemi munkafolyamatokban. A programjában előretekintett a járványhelyzet utáni időszakra, hogy a Hallgatói Önkormányzat minél inkább felkészült legyen a visszaállás idejére. Az érdekképviseleti tevékenységet személyes küldetésének tekinti. Tervezetében úgy fogalmazott, hogy:

„Az érdekképviseletet mindig kihívásnak, a hallgatók teljes körű képviseletét pedig szívügyemnek tekintettem. Véleményem szerint ugyanis ez az a terület, ahol minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy a hallgatókat semmilyen hátrány ne érhesse, amíg itt tanulnak, függetlenül attól, hogy egy kisebb csoportot vagy akár egy egész évfolyamot érintő problémáról van szó.”

Programjában kitért az integrációra, mely alatt az ÁJK közösségének újraszervezését, valamint a mentorprogram integrációba való bevonását taglalta. Ezután részletesen beszámolt a mentorprogram céljainak újradefiniálásáról, a belső integrációról és az utánpótlásképzésről, amelyben a HÖK új tagjainak a szervezetbe történő bevezetéséről és a gördülékeny felvételi eljárásokról beszélt. Ezekkel a programpontokkal kívánja elősegíteni a HÖK tagjainak közösségépítési tevékenységét.

Külön pontban tárgyalta a nyilvánosságot, amelyben kiemelte a hallgatók rendszeres, részletes és teljes körű tájékoztatását a HÖK tevékenységéről, ezzel az egyetem többi hallgatóját is bevonva a szervezet mindennapi életébe.

Egyéb tervei és elképzelései között szerepelt a külső és belső kommunikáció javítása, melyhez szükséges lehet egy professzionális platform, hogy a projektalapú munkaszervezést megkönnyítsék. Emellett javasolta egy közös, mindenki számára hozzáférhető tanulmányi felület létrehozását, amelyen az elérhető Panopto-előadások és hangos ppt-k szerepelnének, továbbá szorgalmazza egy alapszabály-kodifikációs bizottság felállítását is. Ezenkívül az elnökség működésének megreformálása, és más jogi karok hallgatói önkormányzataival való közös programok szervezése is az elképzelései közé tartoznak.

Levente nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Hallgatói Önkormányzat a járványhelyzetet követő időszakban is készen álljon arra, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű programot biztosítson a közösség újraszervezésének érdekében. Pályázatának célja, hogy „a következő egy év szervezeti működésének alapjait meghatározza. Ezáltal leginkább elvek és célok fogalmazódnak meg benne, a részletes, minden területre kiterjedő programpontok meghatározása a következő elnökség feladata lesz.”

A teljes program itt olvasható.

Politológus ügyekért felelős alelnök jelölt – Balázs László

Balázs László harmadéves politológus hallgató, 2019 decembere óta a HÖK Politológus Bizottság tagjaként segítette a hallgatók munkáját, emellett most is tagja a Mentorprogramnak, valamint a karon működő Politológus Műhelynek.

A politológus ügyekért felelős alelnöki programjában három alappontot fogalmazott meg. Elsőként a tanulmányi segítséget, amelyben a kiegészítő tanulmányi anyagok drive-ját tervezi korszerűsíteni, a friss hallgatók számára relevánssá és hasznossá tenni.

Második programpontja a régi és új hallgatók integrálása. Ennek egyik fő mozgatója a mostani járványhelyzet, mely véleménye szerint megnehezítette a hallgatói közéletet. Tervezetében ezt a következőképpen fogalmazta meg:

„A koronavírus világjárvány következtében a hallgatói élet szinte a nullára redukálódott. Célomként szeretném kitűzni a pandémia előtti idők aktív diákéletének visszahozatalát változatos programokon keresztül nemcsak az újonnan felvett, hanem a felsőbb évfolyamok hallgatói számára is.”

Végső programpontja a tájékoztatás, amely alatt a hallgatók számára naprakész információk biztosítását érti az egyetemi ügyekkel kapcsolatban. Ezt a célját az évfolyamképviselők és a diákmentorok együttműködésével tervezi megvalósítani. Balázs célkitűzéseit így foglalta össze:

Alelnökségem fő célja lenne a világjárvány mérséklődésével és a normális élet visszaállásával, egy dinamikus hallgatói élet kialakítása, továbbá a már meglévő hagyományok továbbvitele.”

A teljes program itt olvasható.

Érdekesség, hogy a mostani választáshoz hasonlóan a 2020-as őszi, valamint a 2019-es tavaszi választásokon is csak egy-egy jelölt indult mindkét pozícióért. Legutoljára 2018 őszén fordult elő, hogy több hallgató is pályázott az elnökjelölti tisztségre.

Képek forrása: Facebook


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS


A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése Szerző weboldala

Éry Márton

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.