II. Magyar Jogi Könyvszalon

Az előző évhez hasonlóan idén is megrendezésre került szeptember 17-én a Magyar Jogi Könyvszalon. A rendezvény ugyanolyan érdekes és hasznos programokat kínált, mint ahogy azt tavaly megszokhattuk.

A rendezvény fő támogatói, a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság (AB) a Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött együttműködés segítségével hagyományteremtő céllal álmodták meg a Magyar Jogi Könyvszalont. Az ötlet Franciaországból ered, ahol a Le Club des Juristes és a francia alkotmánybíróság (Le Conseil Constitutionnel) szervezi a közkedvelt könyvszalonokat. A Magyar Jogász Egylet ezt a mintát követve törekszik a Kárpát-medencében folyó jogi könyvkiadók kínálatát terjeszteni, a jogi gondolkodásmódot népszerűsíteni. A szakirodalmak ismerete, illetve a közéleti párbeszéd és vitakultúra elengedhetetlen a jogász életpálya folyamán. Ennek az útnak rendkívül fontos elemét képezik az egyetemi évek, amire a rendezvény szervezése során is nagy hangsúlyt fektetnek, ezzel hozzájárulva a jogi kultúránk gazdagításához.

Helyszín

A Károli Gáspár Református Egyetemmel történő együttműködésnek köszönhetően a rendezvénynek a Károlyi–Csekonics-palota ad otthont. Az épület a pesti Palotanegyedben, a Múzeum utca és a Reviczky utca között helyezkedik el, így a Kálvin térről mindössze 3 perc alatt átsétálhatunk a helyszínre.

Az épületet Károlyi István gróf és felesége, Csekonics Margit építtette, mely uradalmi központként, családi fészekként, a társadalmi elit találkozóhelyeként, majd bérpalotaként funkcionált. A második világháború alatt súlyos károk érték. Akkoriban az Országos Műszaki Könyvtárnak otthont adó, neobarokk stílusú épület 2004-ben került műemléki védelem alá. 2015-ben határozott a kormány arról, hogy a szigorú szabályoknak megfelelően felújíttatják, és a Magyarországi Református Egyháznak, így a Károli Gáspár Református Egyetemnek oktatási célra átadják.

A rendezvény ünnepélyes hangulata megköveteli az igényes, szofisztikált megjelenést. „Dress code” nincs, a vendégek többsége ugyanakkor elegáns öltözetben érkezik. Sok ingyenes (reprezentációs, promóciós) terméket osztanak ki az esemény során, ezúton könyvekre is szert tehetünk, ami talán a leghasznosabb ajándéknak bizonyulhat ezen az eseményen. A termek három emeleten helyezkednek el. A Szladits Károly terem például a -1. szinten, a büfé közelében, így az ízletes aprósütemények és a változatos italkínálat mellett egy karnyújtásnyira értekezhetünk a program kínálta élményekről. A Concha Győző terem a földszinten található, a bejáratot elhagyva a jobb oldalon, könnyen megközelíthető helyen. A Bibó István terembe az eljutás ennél kalandosabb, ha valaki nem szívesen utazik lifttel. Az 1. szintre az épületrész végében található lépcsőház vezet, továbbá egy csigalépcsős tér, amelynek kialakítása méltó a helyszínül szolgáló palotához.

Tapasztalatok az előadásokról

Személy szerint a legtöbb időt a vásártéren töltöttem, ahol megtaláltam minden számomra szükséges és hasznos könyvet. Két előadást volt lehetőségem teljes egészében végighallgatni, más előadásokból a változatos, ugyanakkor meglehetősen sűrűn ütemezett programok miatt csak részleteken tudtam jelen lenni.

Az első előadás A háború joga és a béke lehetősége volt. A moderátor Sándor Lénárd, a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője, a résztvevők pedig Kajtár Gábor dékánhelyettes (ELTE ÁJK), Csapó Zsuzsanna egyetemi docens (NKE ÁNTK, KRE ÁJK) és Várady Tibor, a Közép-európai Egyetem professor emeritusa voltak. Az érintett témák között szerepelt az Oroszország részéről indított támadás ENSZ Alapokmányának 42. és 51. cikke szerinti jogellenessége, valamint az orosz-ukrán háború és a délszláv háború összehasonlítása is.

A semlegesség kérdésében a résztvevők úgy vélték, hogy a nemzetközi jog szerint a hadban nem álló államok kötelesek elősegíteni a békét és elítélni a nemzetközi jog szabályait megsértő háborút, ekkor azonban senki sem tekinthető semlegesnek, mert vagy elítéli a háborút, vagy pedig támogatja azt.

A második, általam teljes egészében megtekintett előadás a Sapientia EMTE és Forum Iuris Kiadó: Fejezetek a magyar magánjogi kodifikáció történetéből volt, melyen Fegyveresi Zsolt egyetemi adjunktus (Sapienta EMTE), Vékás Lajos professor emeritus (ELTE ÁJK), Menyhárd Attila egyetemi tanár (ELTE ÁJK) és a könyv szerzője, Veress Emőd egyetemi tanár (Sapientia EMTE és ME ÁJK) vettek részt. Bár a könyv írója eredetileg csak csendes vendég szerepében kívánt maradni, végül közte és a többi résztvevő közt egy beszélgetés alakult ki, ami meglátásom szerint színesítette az előadást. A könyv a magánjogi fejlődés történetét mutatja be, európai kitekintésekkel, sok esetben a román polgári jog ismertetésével.

Az egyetlen – részemről tapasztalt – negatívum a programmal kapcsolatban, hogy az előadások a szűk időkeretből adódóan egymást érintő időpontokban zajlanak, azokon pedig az érintett témakörök mindössze tömör ismertetésre van lehetőség. Noha a számos előadás kétségkívül biztosítja az esemény sokszínűségét, egy kissé kevésbé sűrű program talán még kellemesebb élmény volna az érdeklődők számára.

A rendezvényre a belépés ingyenes, de egy mindössze 1-2 perc alatt kitölthető regisztrációhoz kötött volt. A részvétel során sok élménnyel és tudással gazdagodhattunk, így az eseményt a jövőben is ajánlom mindenkinek.

Programok

A rendezvényen idén huszonegy kiállító vett részt. Képviseltette magát a Central European Academic (CEA Publishing) Kiadó, Debreceni Egyetemi Kiadó, ELTE Eötvös Kiadó Kft., Gondolat Kiadó, Kör Kiadó és Szolgáltató Kft., Iurisperitus Kiadó, Közjegyzői Akadémia Kiadó, L’Harmattan Kiadó, Ludovika Egyetemi Kiadó, Mádl Ferenc Intézet, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Miskolci Egyetemi Kiadó, Novissima Kiadó Bt., Orac Kiadó, Patrocinium Kft., Pázmány Press Kiadó, Publikon Kiadó, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Századvég Alapítvány, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Vajdasági Magyar Jogász Egylet, Wolters Kluwer Hungary Kft.

A könyvvásáron mindenképp érdemes részt venni, hiszen a kiadók kedvezménnyel árulják kiadványaikat, egyes darabokat pedig kifejezetten kedvező áron szerezhetünk be. A széles választék lehetőséget nyújt mindenkinek, hogy megtalálja a számára érdekes kiadványokat. Hallgatóknak is igen csábító lehet, hiszen a szükséges tankönyvek is elérhetőek a vásár alatt. A dedikálások is az Aula-vásártéren zajlanak az egyes standoknál.

Szladits Károly konferenciaterem programja (pódiumbeszélgetések):

A jogegységi eljárás– a moderátor Raisz Anikó (ME), a résztvevők Varga Zs. András, Udvary Sándor (KRE) és Bogdán Tibor;

A háború joga és a béke lehetősége– a moderátor Sándor Lénárd (MCC), a résztvevők pedig egyetemünk docense és dékánhelyettese, Kajtár Gábor, Csapó Zsuzsanna (NKE, KRE), és Várady Tibor;

A nemzetközi választottbíráskodás a gazdasági szankciók tükrében– a moderátor Martonyi János (SZTE), a résztvevők Csehi Zoltán, Nagy Csongor István (SZTE) és Szabados Tamás, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék docense;

A jogtudomány mérése– a moderátor Pázmándi Kinga (ELTE GTK), a. résztvevők az ELTE ÁJK professor emeritusai Kukorelli István és Vékás Lajos, valamint Rixer Ádám (KRE);

Tehetséggondozás a jogászképzésben- a moderátor Kajtár Gábor, a résztvevők Trócsányi László (KRE), a Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszék docense, Gosztonyi Gergely és Badó Attila (SZTE).

Bibó István terem programja (könyvbemutató panelbeszélgetések):

ORAC Kiadó: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései- a moderátor Kovács Gábor (SZE), a résztvevők Gárdonyi Gergely tanszékvezető (NKE) Idzigné Novák Csilla PhD., Nogel Mónika PhD. (SZE), a kötet szerzője;

ORAC Kiadó: Az energiajog aktuális kérdései- a moderátor Szuchy Róbert (KRE), a résztvevők Csapó Róbert (ALTEO Nyrt.), Fazekas Orsolya ügyvéd, LL.M, D.U., nukleáris jogi szakjogász, Tóth Tamás, energetikai szakértő;

Novissima Kiadó: A római jog szerepe a jogászképzésben és a jogalkalmazásban. Beszélgetés Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése című kötetének újabb kiadása kapcsán- a moderátor Sándor István DSc, a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék vezetője, a résztvevők pedig nem mások, mint Deli Gergely (NKE), Földi András, az MTA levelező tagja, professor emeritus és Hamza Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus egyetemünkön;

ELTE Eötvös Kiadó: Sulyok Katalin: A természettudomány szerepe a bírói érvelésben- a moderátor Bándi Gyula (PPKE), a résztvevők Szabó Marcel alkotmánybíró, Bögös Fruzsina kúrai bíró és Sulyok Katalin adjunktus;

Sapientia EMTE és Forum Iuris Kiadó: Fejezetek a magyar magánjogi kodifikáció történetéből- a moderátor Fegyveresi Zsolt (Sapientia EMTE), a résztvevők Vékás Lajos (a Ptk. „atyja”), Menyhárd Attila egyetemi tanár, Veress Emőd (Sapientia EMTE és ME ÁJK);

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet: Csink Lóránt-Trócsányi László (szerk.): Comparative Constitutionalism in Central Europe- a moderátor Horváth Attila (MFI, NKE), a résztvevők Chronowski Nóra (TK JTI) és Csink Lóránt (PPKE);

Patrocinium Kiadó: A digitalizáció jogi szabályozása. Beszélgetés Gyekiczky Tamás Határtér és Olvasmányok a digitális társadalomról c. köteteiről- a moderátor Gyekiczky Tamás, a résztvevők Udvary Sándor, Ződi Zsolt (TK JTI), és Borbás Beatrix (NKE);

Sapientia EMTE és Forum Iuris Kiadó: Veress Emőd (szerk.): Erdélyi jogászportrék I-II. és Fegyveresi Zsolt és Veress Emőd (szerk.) Történelmi bírósági épületek Erdélyben- a moderátor Réti László, a résztvevők Bódiné Beliznai Kinga, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék vezetője, Fazakas Zoltán József (KRE), Fegyveresi Zsolt (Sapientia EMTE).

Concha Győző konferenciaterem programja (könyvbemutatók, kreditpontos képzések és AB kvíz):

Kreditpontos programok: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem, Wolters Kluwer: „Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény hatása az ügyvédi hivatásrendre – Kerekasztal beszélgetés az eddig tapasztalatokról és az ügyvédi törvény nagykommentárjának bemutatója”, Pázmány Press: Zakariás Kinga (szerk.): Az alkotmánybírósági törvény kommentárja. A Concha Győző konferenciateremben egy eseményen a részvételért járó ügyvédi/jogtanácsosi kreditek száma egy kreditpont.

A könyvbemutatók: Ludovika Egyetemi Kiadó: Az internetes platformok kora, Jogi technológiák, Századvég Kiadó: Döntés és hagyomány.

16:00-17:00 óra között egy alkotmányjogi kvíz várta a joghallgatókat az Alkotmánybíróság szervezésében, melyen felmérhették tudásukat. A győztes csapat tagjait az AB Elnöki Kabinetje gyakornokként fogadja.

Források: 1

Képek forrásai: 1


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS


A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése Szerző weboldala

Simon Fanni

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.