Polgári jog és Jogelmélet – Képeslapok a TDK-król

Minden bizonnyal elsősorban a kisgólyák, de számos esetben – sokszor kortól függetlenül – több felsőbb éves hallgató is eltöpreng azon: vajon hol található az a közeg, ahol előadásokon, szemináriumokon, könyvtárakon túlmenően – ám még mindig kötetlenül – további ismereteket gyűjthetnek be minden olyan jog– és egyéb társadalomtudománnyal kapcsolatos területről, amely felé érdeklődéssel fordulnak? Erre a válasz két szóban ragadható meg: tudományos diákkör.

Az ELTE ÁJK-n az idei őszi szemesztert is a már-már hagyományként megtartott orientációs napok nyitották meg. A programsorozat szeptember 5-én vette kezdetét, és szeptember 7-ével zárult. A rendezvény utolsó, jelentősebb eseménye az úgynevezett ON Fair volt, amelynek keretei között az egyetemi élethez kapcsolódó főbb diák- és egyéb szervezetek megismerésére is lehetőség nyílt. Újságunk egyik munkatársa a helyszínen beszélgetett a hallgatói közösséggel, így a soron következő cikkünkben most ezekből kerül részletesebben bemutatásra a Polgári Jogi- és a Jogelméleti Tudományos Diákkör.

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör

A PJ TDK tekintve, hogy a jogász szakon és a szakmában is a polgári jog az egyik legismertebb és legtágabb jogterület, az egyik legnagyobb tudományos diákkörnek számít a többi mellett. Másrészről pedig a hallgatók a polgári joggal találhozhatnak a leggyakrabban mindennapjaik során, és ehhez a széles spektrumhoz igyekszik igazodni a TDK hetente megtartott ülése is. Továbbá ezen előbbi szemponthoz kapcsolódva, sokféle jogterületről szoktak hívni neves előadókat, ügyvédeket, bírákat és jogtanácsosokat, de számtalanszor volt már arra is alkalom, hogy tanszéki oktatók tartottak előadásokat.

Polgári jogi TDK logója

A csatlakozás és a követelmények röviden összefoglalva: a legegyszerűbbek. A PJ TDK esetében ugyanis nincsen jelentkezési kötelezettség és határidő, ahogy előzetes regisztráció sem. Így bárki szabadon válogathat a neki kedvező témák és előadások közül állandó jelenléti kötöttség nélkül.

Ugyanakkor a lelkes és elhivatott érdeklődők számára megnyílhat egy bónusz lehetőség, amellyel taggá válhatnak. Ennek a feltétele pedig az, hogy az ülések hatvan százalékán kötelező a részvétel.

Orientációs napok-PJ TDK

Mindezeken felül további örömteli információ az, hogy a TDK témaköre részint lefedheti a tananyagot is! Továbbá nem feltétlenül szükséges előzetes tudással rendelkezni ahhoz, hogy az előadások élvezhetőek legyenek. Erre szolgál az olyan tematikájú ülés, amely során az előadás tartalma nem a szerves tananyag részét képezi, hanem csak kiegészítő jellegű. Erre példa a pályaválasztással kapcsolatos program.

Hovatovább nem jogász hallgatók is részt tudnak venni, hiszen az ülések nyilvánosak, ekként akárki csatlakozhat. Elő is fordult már, hogy a tavalyi félévben az értékpapírjogról tartott előadáson külsősök is részt vettek.

A PJ TDK-nak hivatalos facebook oldala is van, amely teljességgel naprakész és aktív. Minden jelentős és további információ a TDK-val kapcsolatban ott követhető nyomon (például a féléves menetrend, az aktuális előadás adatai stb.).

A Jogelméleti Tudományos Diákkör

A Jogelméleti TDK, szemben a PJ TDK-ával, bizonyos értelemben az egyetem legújabb, legkisebb és legexkluzívabb TDK-ja. Ennek az az indoka, hogy nem olyan régen jött létre, és alapvetően a TDK célkitűzése is abban áll ehhez kapcsolódóan, hogy a jogelmélet iránt érdeklődő hallgatókat összefogja, és számukra egy fórumot teremtsen. Mindez pedig igazi kihívásnak tekinthető, hiszen a jogelmélet nem a jogászképzés fő irányvonala. Ugyanakkor azon hallgatók, akik valami más iránt érdeklődnek, mint például elméleti alapok és filozófia, ezen a TDK-án megtalálhatják!

Jogelméleti TDK ülés

Ebből következően jogfilozófiáról szól a jogelméleti tudományos diákkör, ahol két tevékenységre oszlik a szerepkör: az egyik az Országos Tudományos Diákkörökön induló hallgatók felkészítése, a másik pedig a hallgatók érdeklődési- és látókörének a kiszélesítése.

A tanulmányokban is sok segítséget nyújthat a TDK rendszeres látogatása. A foglalkozások alkalmával mindig egy perspektíva bemutatása kerül a középpontba, amely mögött az a szándék húzódik, hogy minden hallgató, aki jelen van, megtalálhassa azt itt, amit keres.

Így pedig mindenki találhat e területen olyan ismeretet, amely magával ragadhatja, tehát nem feltétlenül kell joghallgatónak lennie az illetőnek. Egyes előadások ugyanis politikai filozófiával vagy -szociológiával foglalkoznak.

A kötelezettségek és a jelentkezési határidők alakulásáról annyit érdemes megemlíteni, hogy közel azonosak a PJ TDK-hoz. A Jogelméleti TDK-val kapcsolatban sincs semmilyen kötelezettség, mindenki olyan programra jön el és azon vesz részt, amelyen szeretne.

Orientációs napok-Jogelméleti TDK

A mostani félévre három program van kilátásba helyezve. Az egyik egy doktori hallgatónknak egy kézirat-vitája volt, ami a jog és irodalom világába, a költői igazságszolgáltatás témájába vezette el az érdeklődőt múlt hét pénteken. Ezután következik a kari TDK-ra készült dolgozatoknak egy felkészülését segítő kurzusa, majd november 17-én pedig Cambridge-ből érkezik egy doktori hallgató, aki a saját disszertációját mutatja be, amely a jogban rejlő „gonoszságról” fog szólni.

A jelentkezési határidők tekintetében a Jogelméleti TDK is igyekszik megőrizni az egyetemi hagyományokat, vagyis minden hallgató arra az előadásra jön el, amelyikre kedve tartja, nincsenek emellett jelentkezési feltételek, sem évfolyamhoz kötött előírás.

Zárszó

A tudományos diákkörök látogatása mindenképpen ajánlott, ugyanis az általános tanrendi kötelezettségen felül, olyan jogterületekre és jogászi hivatásokra tud rálátást biztosítani, amivel nem feltétlenül találkoznak a hallgatók az órarendi kereteken belül.

A TDK előadásai végén fenntartott a Q&A session lehetősége. Ennek keretei között akár személyesebb jellegű kérdéseket is fel lehet tenni az előadóknak.

Kecsegtető előny pedig, hogy tényleg nincsen semmilyen jelenléti kötelezettség, hanem nyugodtan lehet válogatni, mint egy svédasztalról, és mindenki találhat az érdeklődésének megfelelő előadást.

Így ha ez a kettő, vagy e kettő révén bármely más TDK felkeltette az érdeklődésedet, ne habozz kipróbálni, hiszen ritkaság az olyan, ahol egyáltalán nincs veszíteni való!

A riport elkészültében résztvett Habulin Hanna Katinka, Kovács Máté és Mató János.

A képek a Polgári jogi – és a Jogelméleti TDK facebook oldaláról származnak.

Az orientációs napokon készített riportok alanyinak ezúton is köszönjük szépen, hogy elfogadták a felkérésünket!

A borítókép forrása: 1


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS


A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése Szerző weboldala

Habulin Hanna Katinka

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.