A határozatképtelenség szélén – Beszámoló a küldöttgyűlésről

Március 25-ére küldöttgyűlést hívott össze a HÖK elnöke. A napirenden olyan kiemelkedően fontos kérdések szerepeltek, mint az Alapszabály módosítása vagy az előző negyedév gazdasági beszámolójának elfogadása.

Ennek ellenére a küldöttek korlátozott számban jelentek meg, a határozatképességhez szükséges hét fő csak a gyűlés egy átmeneti, rövid szakaszán volt meg, így a kétharmados döntést igénylő javaslatokról csak vitanapot tartott a testület, és szavazni elektronikusan fognak.

Beszámolók

A küldöttgyűlés kérdések nélkül elfogadta az elnökség tagjainak és a Jurátus főszerkesztőjének 2019. februári beszámolóit.

Az elnök beszámolója kapcsán elsősorban a haldokló HÖK-utánpótlás kérdése merült fel: mi lehet az oka, hogy több pozíciót régóta nem vagy csak ideiglenesen sikerül betölteni?

A kommunikációs referens tisztségére az elnök beszámolója alapján nem jelentkeznek – erre több megoldási javaslat is érkezett a jelenlévőktől, például átlátható, vonzó javadalmazás kilátásba helyezése, hosszútávú megoldásnak pedig a direkt, pozíciónkénti toborzás az Orientációs Napokon, de Szabó Tamás elmondta, hogy véleménye szerint olyanokkal kell feltölteni a HÖK-öt, akik elsősorban nem az anyagi előnyökért vállalnak bizonyos feladatokat, a szervezet ON-on való megjelenésének megváltoztatását is csak megfontolni ígérte.

Szintén az elnöki beszámolóval kapcsolatban került szóba, hogy

miért mondott le tisztségéről kevesebb mint egy hónap után az előző küldöttgyűlésen megválasztott szociális ügyekért felelős alelnök, Bozó Gergő.

A hivatalos ok honoráriumának a felére csökkentése volt, amit az elnök azzal indokolt, hogy az alelnök nem vett részt számára kötelező üléseken.

Ez azonban felveti a kérdést, hogy jelenleg mennyire valósul meg az a vízió, hogy az elnökség tagjai nem fizetésért, hanem elhivatottságból dolgoznak, és mennyire lehet ezt az elképzelést kiterjeszteni más pozíciókra, mint például a korábban tárgyalt kommunikációs referensi tisztségre, aminek a honoráriuma értelemszerűen legkedvezőbb esetben sem érhetné el az alelnöki szintet.

Ugyanakkor az elnökségi tagok elhivatottságát bizonyítandó Szabó Tamás felhívta rá a figyelmet, hogy másnak is csökkentette a havi ösztöndíját kötelezettségek elmulasztása miatt, és a kisebb mértékű levonás nem eredményezett súlyosabb feszültséget vagy lemondást.

A küldöttgyűlés elfogadta az elnök beszámolóját.

Személyi ügyek

A szociális ügyekért felelős alelnök pozíciójának betöltéséhez a küldöttgyűlés kétharmadának szavazatára van szükség, így Fehér Levente pályázatáról nem született döntés. Fehér Levente már korábban is pályázott a pozícióra, azonban a küldöttgyűlés nem választotta meg – amennyiben ezúttal megszavazzák a pályázatát, feltehetőleg ténylegesen elhivatott taggal bővül majd az elnökség, mivel Fehér Levente ügyvezető alelnökként jelentős időt és energiát fordított a szociális ügyek intézésére Fekete Eszter lemondása után, és őszi pályázatának sikertelensége sem tántorította el a HÖK kisegítésétől az új alelnök lemondása után.

A küldöttgyűlés megválasztotta az Ellenőrző Bizottság és a Választási Bizottság tagjait, valamint a HÖK által a Kari Hallgatói Fegyelmi Albizottságba és a Nemzetközi Bizottságba delegált tagokat, ahogy az EHÖK küldöttgyűlési póttagját is.

2018. IV. negyedévi gazdasági beszámoló

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az összesen négy számból álló gazdasági beszámolót – a Jurátus kérdésére az elnök elmondta, hogy az ő elnöksége alatt már nem készültek olyan részletes, táblázatos beszámolók, mint korábban, és a küldöttgyűlés jelenlévő tagjai megerősítették, hogy nincs is igény annál konkrétabb elszámolásra, mint hogy „iskolaszövetkezeti kifizetések” történtek. Személyre szóló lebontásra adatvédelmi okokból nyilvánvalóan nincs is lehetőség, ugyanakkor példaként sem merült fel más kifizetési kategória, mint az irodavezetők bére.

Az Alapszabály módosítása

Mivel az előző küldöttgyűlésen is megvitatásra került a módosító javaslat, az elnök erre az ülésre a már megtárgyaltak alapján átdolgozott verziót terjesztette elő.

Ismét vitát generált, hogy célszerű lenne-e (vissza)tenni a küldöttgyűlési választásokat tavaszra,

hiszen nem olyan rég kerültek át őszre egy EHÖK által kezdeményezett, majd elbukott egységesítési folyamat során. Kérdés továbbá, hogy mennyiben befolyásolná a leköszönő elnökség nyári munkájának a színvonalát a tudat, hogy ősszel hivatalba lép az új elnök és stábja – ugyanakkor abban egyetértés formálódott, hogy alkalmatlan lenne két külön időpontban tartani a választásokat.

Az elnök a tavaszi választásoktól azt reméli, hogy a képviselők a tárgyfelvétel során figyelembe fogják venni a küldöttgyűlések tervezett időpontját, ami nagyobb részvételi arányt eredményez majd, és nem kell az elektronikus szavazásra hagyatkozni.

Új szempontként merült fel a kisebb létszámú szakok, különösen a mesterképzések helyzete,

mivel a záróvizsgákra, szakmai gyakorlatokra való tekintettel a hallgatók, különösen MA tanulmányaik második évében szinte alig töltenek időt az egyetemen, laza a kapcsolatuk mind egymással, mind a Karral, így az új választási rendszerben a HÖK-ben való reprezentációjuk csorbát szenvedhet.

Az átdolgozott javaslat szerint az Alapszabályból kikerülnének a Jurátusra vonatkozó rendelkezések,

ami azt eredményezné, hogy a HÖK elnöke a jövőben nem gyakorolna törvényességi felügyeletet a lap működése felett, a küldöttgyűlés pedig nem szavazna a főszerkesztő személyéről a szerkesztőség előterjesztése alapján, ugyanakkor az önkormányzatnak nem is kellene a magazin fenntartásáról gondoskodnia, ami még úgy is megterhelő számára, hogy a Jurátus évek óta nem jelenik meg nyomtatásban. Ezáltal a Jurátus önálló, teljesen független diákszervezetként működhetne, ami annak a koncepciónak a kiteljesedését jelentené, amit a Czabán Samu által vezetett elnökség kezdett el megvalósítani azáltal, hogy a főszerkesztőt kiemelte az elnöki stábból.

Egyéb kérdések

A Pro Communitate díj odaítélésével kapcsolatban nem történt érdemi előrelépés.

A HÖK a sok hallgatói panasz miatt új projektet indított a jogász záróvizsgák megfigyelésére: adatgyűjtőnek nemcsak jogász, hanem politológus hallgatók is jelentkezhetnek nettó 882 Ft/órás bérért. Ezzel kapcsolatban egy képviselő elmondta, hogy a fizetés alacsony, különösen ha olyan mesterszakos vagy felsőbbéves hallgatók munkabéréhez viszonyítunk, akiknek a kompetenciája nemcsak a vizsga légkörének megítélésére terjed ki.

A küldöttgyűlés előterjesztéseit a HÖK honlapján belül itt találjátok, a jegyzőkönyv pedig hamarosan itt lesz elérhető a többi 2019-es ülés anyagával együtt.

A következő küldöttgyűlés tervezett időpontja 2019. április 25. – frissítésekért figyeljétek a HÖK Facebook-oldalát.


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSA szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Szövérffy Margit

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.