Szakmai gyakorlat a Pénzügyi Békéltető Testületnél

A PBT egy, a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő, szakmailag autonóm alternatív vitarendezési fórum. A kötelező hathetes szakmai gyakorlatomat töltöttem itt, amelyre egy pénzügyi esetjogi versenyen elért helyezés kapcsán kaptam lehetőséget. A tapasztalataimról és a PBT eljárásáról olvashattok ebben a beszámolóban.

Olvass tovább, ha…

… szereted a pénzügyi jogot – nem, nem az adójogot. A PBT azok számára opció, akik a bankjog, biztosítási jog, tőkepiaci jogi rész felé kacsintgatnak.

Az itt eltöltött gyakorlat legnagyobb előnye, hogy a pénzügyi szektorban előforduló összes jogvitával találkozhatsz: láthatod, melyik ügynél milyen jogszabályhoz kell nyúlni, hol vannak a kiskapuk, melyek a szabályozások gyenge pontjai. Olyan, mintha egy bírósági munkában vennél részt, anélkül, hogy az ügyek hónapokig, évekig elhúzódnának.

Negatívuma lehet a bíróságon eltöltött szakmai gyakorlathoz képest, hogy a bizonyítási eljárásba nem látsz bele. Azonban kárpótol, hogy sokkal több jogász érvelését, gondolatvezetését hallod nap mint nap, amelyekből rengeteg retorikai trükköt leshetsz el.

A meghallgatások előtt van időd felkészülni az adott témában, utánanézni a releváns joganyagnak, majd megbeszélni az ülést vezető taggal az elhangzottakat. Egy rendkívül ingergazdag környezetben tanulhatsz.

Az eljárásról egy kicsit bővebben

A Testület eljárását olyan fogyasztó kezdeményezheti, akinek a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgáltatóval – bankok, biztosító társaságok – áll fent vitás ügye, amelynek tárgya szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonnyal, szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos ún. pénzügyi fogyasztói jogvita. Követeléskezelővel szembeni ügy kapcsán abban az esetben fordulhat ide a fogyasztó, ha a vele szemben fennálló követelés pénzügyi szolgáltatáson alapul.

Tehát nem fogyasztói panaszkezelésről van szó, azok a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához tartoznak.

A PBT nem csak kizárólag magyar vonatkozású ügyekben jogosult eljárni. Amennyiben a fogyasztó az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában lakik, és panasza olyan külföldi pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos, mely ezen országok valamelyikében működik, a PBT a FIN-NET hálózaton keresztül tud számára segítséget nyújtani.

A meghallgatás

A fogyasztó kérelmének beérkezése után a Testület kijelölt tagja meghallgatást tűz ki. A PBT tagjai a pénzügyi szektorban nagy tapasztalattal rendelkező, jogi szakvizsgával és/vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Egyszemélyes ügy esetén egy, tanácsos ügy esetén három testületi tag jár el.

Gyakornokként ez volt a munka legizgalmasabb része, hiszen egy nap akár három-négy, teljesen különböző témájú ülésen vehettem részt. A fogyasztó számára nem kötelező a jogi képviselet, jöhet személyesen, de képviseltetheti magát meghatalmazott útján is. A pénzügyi szolgáltatót ügyvéd, jogtanácsos, vagy meghatalmazott munkatárs képviseli. Az egész eljárás kontradiktórius, így a meghallgatás során az azt vezető testületi tag irányításával a felek szóban próbálnak egyezségre jutni.

A PBT elsődleges célja az egyezség létrehozása. Számtalan alkalommal hallottam a „mindkét félnek engednie kell, majd valahol félúton találkoznak” intést a testületi tagoktól a meghallgatások során. Az eljárás ezen szakasza számomra leginkábba a mediációhoz hasonlított: egy harmadik, semleges személy segítségével mindkét fél számára elfogadható kompromisszum létrehozatala a cél.

82BA7197-BBB5-4CA4-9D55-EF42E0C08729

Ajánlások, kötelezések

Amennyiben a felek között egyezség jön létre, és az megfelel a jogszabályoknak, a Testület eljáró tanácsa vagy az egyedül eljáró tag az egyezséget határozattal jóváhagyja. Egyezség hiányában vagy az eljárás megszüntetésére vagy döntés meghozatalára kerül sor.

Ha a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Testület döntésének, vagy a jogszabályi alávetés feltételei fennállnak – az érvényesíteni kívánt igény nem haladja meg az egymillió forintot –, és van jogsértés, kötelezést tartalmazó határozat, alávetés hiányában és jogsértés esetén pedig ajánlás születik.

A gyakornoki idő egyik legnagyobb pozitívuma, hogy láthatod az ügyek mögött meghúzódó emberi sorsokat.

A jogászi munka elengedhetetlen része a megfelelő fokú empátia, amit az egyetemen nemigen áll módunkban elsajátítani. Egy ilyen helyen eltöltött gyakorlat nagymértékben fejleszti az emberismeretet: ki az, aki nagy valószínűséggel messze áll a jóhiszeműségtől, és ki az, aki egyszerűen csak balszerencsés, és segítségre szorul.

További információk a MNB honlapján


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSA szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Szabó Lilla

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.