Vita a HÖK-nél – Emberek, akik az érdekeinket szeretnék képviselni

Az elsőéves politológia hallgatóknál példátlan esemény történt a múlt héten, mivelhogy ketten is jelentkeztek az évfolyamképviselői pozícióra. A két jelölt bemutatása egy szervezett, nyilvános vita keretében teljesedett ki, amelyre a szerkesztőségünk is ellátogatott.

A vita november 3-án került megrendezésre, a B épület II-es termében. A kezdést megelőzően a résztvevők baráti beszélgetést folytattak, várakozva az este fő pontjának kezdésére. A megmérettetés szakszerű szervezést kapott, tehát volt egy moderátor, a két jelöltnek elsősorban ő tett fel a kérdéseket, de a közönségnek is lehetőséget adtak, hogy kérdéseket intézzenek a jelöltek felé. Az esemény légkörét tekintve rendkívül baráti volt, ez részben annak is köszönhető, hogy sokan már egyébként is ismerték egymást, továbbá a létszámnak is tulajdonítható, hiszen nagyjából 25-30 főre volt tehető a résztvevők aránya.

A vitát megelőzően a politológia szak HÖK-alelnöke, Balázs László tartott egy rövid, ugyanakkor tartalmas beszédet, ebben felhívta mindenki figyelmét a közélet fontosságára, jelentős hangsúlyt helyezve erre a témára, majd hozzátette: a vita a közélet felpezsdítésére is egy kiváló eszköz. A beszédét követően bemutatták a vitázó feleket, Almási Dánielt és Kovács Leventét. Őket a közönség tapsviharral köszöntötte. Ami a szereplők ruhaválasztását érinti, külön érdekesség volt, hogy Kovács Levente sötétkék színben jelent meg, Almási Dániel pedig teljesen fehér öltözetet viselt.

Az első kérdés, mely a jelöltek elvárásait célozta, hasonló választ eredményezett a két féltől, mivel mindketten a közösségi létet emelték ki, ezt szeretnék képviselni, összekovácsolni. A második kérdésnél viszont, ahol a moderátor a programok bemutatását kérte, már elkezdtek megjelenni a két jelölt közötti különbségek. Kovács Levente a mögötte álló segítő stáb támogatását, munkáját köszönte meg elsőként, ezek után a programjának pontjait részletezte. Ezek között szerepelt a hallgatói fórum szerepének növelése, kantin újbóli bevezetése, nyelvoktatási lehetőségek szélesbítése, a diákigazolvány-kiállítással kapcsolatos fennakadás orvoslása, értékmegőrző létrehozása. A pontok felsorolása után a vitapartnerre reflektált vádaskodó, szinte személyeskedő hangnemben, mivel szerinte programjaik gyanúsan egyeznek. A közönség ezt követően tapssal reagált a felszólalásra.

Almási Dániel válasza ezek után a saját programjának ismertetése volt. Elképzelése három fő pontot tartalmazott: jegyzet és könyvfeltöltés rendszeresítése (megemlítette, hogy ez máshol bevett és jól működő módszer), a szakmai szempontú eseményeket rendszeresítené, végül, de nem utolsó sorban pedig a „B” épületben mikrohullámú sütő beüzemelését kezdeményezné, ennek finanszírozására több lehetőséget is említett. Csak ezek után reagált ellenfele vádjaira, és tagadta, hogy vitapartnere ötleteit használta volna fel saját programpontjaiként.

A moderátornak ennél a pontnál fel kellett szólítania a jelölteket a személyeskedés mellőzésére és egy olyan kérdést intézett feléjük, amely megválaszolása keretében a vitapartnereknek egymás előnyös tulajdonságait kellett kiemelniük. A kérdésre mindketten jó választ adtak, főképp egymás kommunikációs készségeit és közösségi szellemiségüket emelték ki. A moderátor részéről ez nagyfokú felkészültséget és higgadtságot mutatott, ami miatt az esemény nem torkollott teljes személyes támadások egyvelegébe. Egymás előnyös tulajdonságainak felsorolása után a vitázóknak lehetőségük nyílt a saját erényeik kiemelésére is. Először Almási Dániel adott választ. Kifejtette, hogy kommunikatívnak tartja magát, továbbá bármilyen panasszal megkereshetik őt hallgatótársai, emellett ugyancsak hangsúlyozta: bár ambiciózus, a közösség érdekeit az önös prioritások elé helyezi. Kovács Levente a stábját emelte ki, elmondása szerint ugyanis nem csak őt, egymagát választanák meg a pozícióra, hanem a mögötte álló csapatot is. Itt újból nyomatékot adott a Hallgatói Fórum lényegességének, mivel ez lenne az állandó és az érdemi kommunikáció fő tere.

Mindezek után több, rövid kérdés következett, ezek között például a nyelvoktatás kérdése merült fel. Almási Dániel válaszából kiderült, hogy egy külsős nyelviskola bevonását szorgalmazza, amely a Ferenciek terén található, pontosabb adatot nem közölt ezzel kapcsolatban, de elmondta: fontos lenne, hogy kislétszámú csoportokban dolgoznak a tanulók és oktatók. Vitapartnere az ELTE-Origo nyelviskolát említette, mint lehetőség, azért érvelt emellett a megoldás mellett, mert az az ELTE intézménye, ezáltal a hallgatók esetlegesen kedvezményes árú nyelvtanfolyamokon vehetnek részt.

A rövid kérdéssorozatot követően egymásnak tehettek fel kérdéseket a szembenálló felek. A legtöbb kérdés a menza/kantin témakörét célozta, illetve a mikró tárgykörét. Itt elhangzott Kovács Leventétől egy mondat, amelyen a hallgatóság és én is elcsodálkoztunk, mivel szerinte a mikró üzemeltetése akár többszázezer forintos költséggel is járhat. Ezt követően ezen téma részletezése vitte el a nagyjából egyórás vita mintegy kétharmadát, amely csalódásra adhatott okot, mivel akadtak volna érdekesebb, megosztóbb témák is, de ezek nem kaptak megfelelő hangsúlyt, amiben egyébként a közönség is közrejátszott, mivel (moderátori felszólítás és felhívás után is) mikróval kapcsolatos kérdések hangoztak el, ilyen volt például a „Milyen márkájú mikró lenne a legalkalmasabb?” megnyilvánulás is.

A vita befejezését követően a moderátor tett még egy megjegyzést, amely azzal volt kapcsolatos, hogy az ő évfolyamán nem volt annyira súlyos a széthúzás, mint amit a jelenleg elindult évfolyamnál tapasztal, ezután a rövid hozzászólás után megköszönte mindenki részvételét. A moderátort Balázs László záróbeszéde követte, melyben a kari ösztöndíjakra helyezte a hangsúlyt, amelyekről részletesebb információt a HÖK közösségi média oldalain lehet találni.

A vitát követően a moderátor megkérdezte, milyen a véleményem az eseményről. Akkor is azt mondtam, amit most fogok. Hallgatóságként szerintem határozottan nem volt jó élmény ott lenni. Úgy vélem, a HÖK ennél sokkal jobbra is képes. A vitát a moderátor jobban irányíthatta volna, ezzel kiszűrhette volna az indokolatlan kérdéseket és a fontosabbakra több hangsúlyt helyezhetett volna. Bízunk benne, hogy a HÖK nem gondolja cikkünkről ez alapján, hogy a szervezet elleni támadás lenne a hallgatók tájékoztatása arról, hogy egy jó kezdeményezés beindítói voltak. Mindazonáltal a jövőben érdemes lehet szigorúbban moderálni az eseményeket, hogy a vita a releváns kérdésekről szóljon – túlnyomó többségben – és ne a technikai jellegű problémák töltsék be a fő szerepet.

A képeket Tárnok Gabriella készítette.

Források: 1


JURÁTUS HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS


A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése Szerző weboldala

Kovács Máté

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.