Szerző - admin

Éretlenek a Moszkva téren

A Jurádió podcast tagjai szóbeli érettségin vettek részt, ahol a Moszkva tér és az Éretlenek című filmek összehasonlító elemzése című tételt húzták.

Erdei Árpád emlékülés

Az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke Erdei Árpád professzor úr halálának első évfordulóján tudományos emlékülést szervez...